Norsk-Engelsk oversettelse av fyke

Oversettelse av ordet fyke fra norsk til engelsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

fyke på engelsk

fyke
allmennverb blow, sweep
Synonymer for fyke
Avledede ord av fyke
Fler eksempler
1.Luftkondisjoneringsanlegget er rett og slett så kraftig at vimplene kommer til å fyke veggimellom, sier pianist og trener for Schirin Zorriassateiny, Lasse Nettum til Aftenposten.
2.Det var ikke ideelt å fyke rundt som en snefrester i 30 kuldegrader og lete efter sleggen som lå under en meter løssne !
3.Det virker idag som om det er meget lettvint å fyke bort til automatene idet uniformerte kontrollører kommer inn på busser og trikker, derfor vil vi prøve oss med sivile kontrollører, forklarer han.
4.For i denne femte årstid kan kastevindene komme jagende og fyke forte krusninger over vannflaten og piske kaldregn mot never rundt årene.
5.Her skal ballene få fyke veggimellom uten å kunne ramme vinduer, blomsterpotter eller balkongkasser.
6.Kolbotns keeper" stakkar", måtte se ballen fyke inn fra alle kanter og i alle tenkelige steder.
7.Men alpinistene som skal fyke nedover fjellsidene i Sarrajevo og friidrettsstjernene som skal slåss om edelt metall i Los Angeles, tjener åpenlyst penger på sin idrett.
8.Men nå og da, kanskje en gang i måneden, kommer det et støt som får en til å fyke opp og stenge av gassen eller rett og slett å ta seg ut av huset - for alle tilfelles skyld.
9.Neppe opplever vi å se en annen norsk jazzutøver fyke til vers i så mange kategorier i en jazzavstemning, og Garbarek har vært Europas ledende musiker flere ganger.
10.Og hun har alltid klart å gå ned i vekt, for så å fyke oppover igjen straks efterpå.
11.På ballspilltomten i Mauritz Hansen gate er det den gode tanke at ballene skal kunne fyke veggimellom så mye barna måtte lyste.
12.Øyeblikket efter startet han en scoringsserie med linjeballer som fikk krittet til å fyke.
13.Når man - som Arbeiderpartiet gjør - garanterer sine overbudsforslag, sier det seg selv at skatte og avgiftstrykket vil måtte fyke i været allerede i 1986, dersom garantiene skal oppfylles og betales, sa han.
14.Ingen klarer å fylle en scene som henne, ingen kan få gnistene til å fyke rundt seg som henne.
15.Noen ganger blåser det bare noen timer, men helst fortsetter det med å fyke sand og støv hele natten og neste dag, ja, dag ut og dag inn.
16.Svaret mitt har fått Trond Søhol og Fredrik Norman (Aftenposten 16. mars) til å fyke i blekkhuset.
Liknende ord

 
 

fyke som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(Å) fykefykendeføket
Indikativ
1. Presens
jegfyker
dufyker
hanfyker
vifyker
derefyker
defyker
8. Presens perfektum
jeghar føket
duhar føket
hanhar føket
vihar føket
derehar føket
dehar føket
2. Preteritum (Fortid)
jegføk
duføk
hanføk
viføk
dereføk
deføk
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jeghadde føket
duhadde føket
hanhadde føket
vihadde føket
derehadde føket
dehadde føket
4a. Presens futurum
jegvil/skal fyke
duvil/skal fyke
hanvil/skal fyke
vivil/skal fyke
derevil/skal fyke
devil/skal fyke
11a. Preteritum futurum
jegvil/skal ha føket
duvil/skal ha føket
hanvil/skal ha føket
vivil/skal ha føket
derevil/skal ha føket
devil/skal ha føket
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jegville/skulle fyke
duville/skulle fyke
hanville/skulle fyke
viville/skulle fyke
dereville/skulle fyke
deville/skulle fyke
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jegville/skulle ha føket
duville/skulle ha føket
hanville/skulle ha føket
viville/skulle ha føket
dereville/skulle ha føket
deville/skulle ha føket
Imperativ
Bekreftende
dufyk
viLa oss fyke
derefyk
Nektende
duikke fyk! (fyk ikke)
dereikke fyk! (fyk ikke)
Dine siste søk