Norsk-Engelsk oversettelse av gi sparken

Oversettelse av ordet gi sparken fra norsk til engelsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

gi sparken på engelsk

gi sparken
allmenn? disseminate information
Synonymer for gi sparken
Eksempler med oversettelse
Tom fikk nesten sparken.
Jeg har bestemt meg for å gi Tom sparken.
Kanskje du bare skal gi Tom sparken.
Du kan ikke gi oss sparken.
Liknende ord

 
 

Dine siste søk