Norsk-Engelsk oversettelse av gjenføde

Oversettelse av ordet gjenføde fra norsk til engelsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

gjenføde på engelsk

gjenføde
allmennverb regenerate
Liknende ord

 
 

gjenføde som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(Å) gjenfødegjenfødendegjenfødet
Indikativ
1. Presens
jeggjenføder
dugjenføder
hangjenføder
vigjenføder
deregjenføder
degjenføder
8. Presens perfektum
jeghar gjenfødet
duhar gjenfødet
hanhar gjenfødet
vihar gjenfødet
derehar gjenfødet
dehar gjenfødet
2. Preteritum (Fortid)
jeggjenfødet
dugjenfødet
hangjenfødet
vigjenfødet
deregjenfødet
degjenfødet
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jeghadde gjenfødet
duhadde gjenfødet
hanhadde gjenfødet
vihadde gjenfødet
derehadde gjenfødet
dehadde gjenfødet
4a. Presens futurum
jegvil/skal gjenføde
duvil/skal gjenføde
hanvil/skal gjenføde
vivil/skal gjenføde
derevil/skal gjenføde
devil/skal gjenføde
11a. Preteritum futurum
jegvil/skal ha gjenfødet
duvil/skal ha gjenfødet
hanvil/skal ha gjenfødet
vivil/skal ha gjenfødet
derevil/skal ha gjenfødet
devil/skal ha gjenfødet
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jegville/skulle gjenføde
duville/skulle gjenføde
hanville/skulle gjenføde
viville/skulle gjenføde
dereville/skulle gjenføde
deville/skulle gjenføde
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jegville/skulle ha gjenfødet
duville/skulle ha gjenfødet
hanville/skulle ha gjenfødet
viville/skulle ha gjenfødet
dereville/skulle ha gjenfødet
deville/skulle ha gjenfødet
Imperativ
Bekreftende
dugjenfød
viLa oss gjenføde
deregjenfød
Nektende
duikke gjenfød! (gjenfød ikke)
dereikke gjenfød! (gjenfød ikke)
Dine siste søk