Norsk-Engelsk oversettelse av gnage

Oversettelse av ordet gnage fra norsk til engelsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

gnage på engelsk

gnage
allmennverb gnaw
  klageverb nag
  kverulereverb cavil, carp, quibble
Synonymer for gnage
Avledede ord av gnage
Anagram av gnage
Fler eksempler
1.Det er i virkeligheten å gnage av den grenen man selv sitter på.
2.Dosent Lars Bakcman ved Danderyds sykehus sier til det svenske tidsskriftet Sjukvårdsnytt at smale bånd har en tendens til å gnage seg gjennom mavesekkveggen og havne inne i maven.
3.En siberian husky ble nylig tatt på fersk gjerning på Krokskogen i ferd med å gnage på et lam.
4.For at ikke kløvsekkene skal kunne gnage mot kroppen bruker en å legge en skumplastplate mellom disse.
5.Hadde jeg hatt et skikkelig trebur som de brukte i gamle dager, så hadde jeg iallfall kunnet gnage litt på veggene.
6.Harene kan holde seg fete om vinteren ved å gnage ospebark.
7.Moro å gnage litt å myten om at ingen blir profet i eget land.
8.Når en 22årig Harstadmann begynte å gnage på et stykke pinnekjøtt som lå utenfor et knust butikkvindu nyttår iår, gjorde han seg efter rettens mening skyldig i naskeri.
9.Rottene fortsetter å gnage på vårt samfunn.
10.Skogmusa, som med sin lange hale og store ører skiller seg fra den vanlige husmusa, har en lei tendens til å gnage på andre ting enn bare matvarer.
11.Ap.landsmøtet neste uke skal få litt å gnage på, efter at ledelsen har sagt nei til rentetak.
12.Efterhvert kan bladene bli sterkt gjennomhullede og oppspiste, selv om billene ofte unngår å gnage gjennom underhuden på bladene.
13.Egentlig har døden forlengst begynt å gnage på ham, da han får tilbud om en times radioprogram.
14.Landsmøtet i Arbeiderpartiet i neste uke vil få litt av hvert å gnage på, selv om programkomiteen tilsynelatende er blitt" enig" (og samtidig fastholder AUF sin tro på" skråtaket" når det gjelder rentefradraget).
15.Men hvalpen kan når den når 4 måneders alderen få et stort margben å gnage på for å dekke gnagebehovet.
16.Og innen vi stod i supermarkedene i Göteborg, begynte tvilen å gnage om hvor utbytterik vår nordiske julehandeltur ville bli.
Liknende ord

 
 

gnage som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(Å) gnagegnagendegnagd
Indikativ
1. Presens
jeggnager
dugnager
hangnager
vignager
deregnager
degnager
8. Presens perfektum
jeghar gnagd
duhar gnagd
hanhar gnagd
vihar gnagd
derehar gnagd
dehar gnagd
2. Preteritum (Fortid)
jeggnagde
dugnagde
hangnagde
vignagde
deregnagde
degnagde
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jeghadde gnagd
duhadde gnagd
hanhadde gnagd
vihadde gnagd
derehadde gnagd
dehadde gnagd
4a. Presens futurum
jegvil/skal gnage
duvil/skal gnage
hanvil/skal gnage
vivil/skal gnage
derevil/skal gnage
devil/skal gnage
11a. Preteritum futurum
jegvil/skal ha gnagd
duvil/skal ha gnagd
hanvil/skal ha gnagd
vivil/skal ha gnagd
derevil/skal ha gnagd
devil/skal ha gnagd
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jegville/skulle gnage
duville/skulle gnage
hanville/skulle gnage
viville/skulle gnage
dereville/skulle gnage
deville/skulle gnage
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jegville/skulle ha gnagd
duville/skulle ha gnagd
hanville/skulle ha gnagd
viville/skulle ha gnagd
dereville/skulle ha gnagd
deville/skulle ha gnagd
Imperativ
Bekreftende
dugnag
viLa oss gnage
deregnag
Nektende
duikke gnag! (gnag ikke)
dereikke gnag! (gnag ikke)
Dine siste søk