Norsk-Engelsk oversettelse av gnisle

Oversettelse av ordet gnisle fra norsk til engelsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

gnisle på engelsk

gnisle
allmennverb squeak, squeal, grate
Anagram av gnisle
Liknende ord

 
 

gnisle som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(Å) gnislegnislendegnislet
Indikativ
1. Presens
jeggnisler
dugnisler
hangnisler
vignisler
deregnisler
degnisler
8. Presens perfektum
jeghar gnislet
duhar gnislet
hanhar gnislet
vihar gnislet
derehar gnislet
dehar gnislet
2. Preteritum (Fortid)
jeggnislet
dugnislet
hangnislet
vignislet
deregnislet
degnislet
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jeghadde gnislet
duhadde gnislet
hanhadde gnislet
vihadde gnislet
derehadde gnislet
dehadde gnislet
4a. Presens futurum
jegvil/skal gnisle
duvil/skal gnisle
hanvil/skal gnisle
vivil/skal gnisle
derevil/skal gnisle
devil/skal gnisle
11a. Preteritum futurum
jegvil/skal ha gnislet
duvil/skal ha gnislet
hanvil/skal ha gnislet
vivil/skal ha gnislet
derevil/skal ha gnislet
devil/skal ha gnislet
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jegville/skulle gnisle
duville/skulle gnisle
hanville/skulle gnisle
viville/skulle gnisle
dereville/skulle gnisle
deville/skulle gnisle
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jegville/skulle ha gnislet
duville/skulle ha gnislet
hanville/skulle ha gnislet
viville/skulle ha gnislet
dereville/skulle ha gnislet
deville/skulle ha gnislet
Imperativ
Bekreftende
dugnisl
viLa oss gnisle
deregnisl
Nektende
duikke gnisl! (gnisl ikke)
dereikke gnisl! (gnisl ikke)
Dine siste søk