Norsk-Engelsk oversettelse av gove

Oversettelse av ordet gove fra norsk til engelsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

gove på engelsk

gove
allmennverb steam
Liknende ord

 
 

gove som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(Å) govegovendegovd
Indikativ
1. Presens
jeggover
dugover
hangover
vigover
deregover
degover
8. Presens perfektum
jeghar govd
duhar govd
hanhar govd
vihar govd
derehar govd
dehar govd
2. Preteritum (Fortid)
jeggovde
dugovde
hangovde
vigovde
deregovde
degovde
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jeghadde govd
duhadde govd
hanhadde govd
vihadde govd
derehadde govd
dehadde govd
4a. Presens futurum
jegvil/skal gove
duvil/skal gove
hanvil/skal gove
vivil/skal gove
derevil/skal gove
devil/skal gove
11a. Preteritum futurum
jegvil/skal ha govd
duvil/skal ha govd
hanvil/skal ha govd
vivil/skal ha govd
derevil/skal ha govd
devil/skal ha govd
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jegville/skulle gove
duville/skulle gove
hanville/skulle gove
viville/skulle gove
dereville/skulle gove
deville/skulle gove
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jegville/skulle ha govd
duville/skulle ha govd
hanville/skulle ha govd
viville/skulle ha govd
dereville/skulle ha govd
deville/skulle ha govd
Imperativ
Bekreftende
dugov
viLa oss gove
deregov
Nektende
duikke gov! (gov ikke)
dereikke gov! (gov ikke)
Dine siste søk