Norsk-Engelsk oversettelse av gramse

Oversettelse av ordet gramse fra norsk til engelsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

gramse på engelsk

gramse
allmennverb snatch
Synonymer for gramse
Liknende ord

 
 

gramse som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(Å) gramsegramsendegramset
Indikativ
1. Presens
jeggramser
dugramser
hangramser
vigramser
deregramser
degramser
8. Presens perfektum
jeghar gramset
duhar gramset
hanhar gramset
vihar gramset
derehar gramset
dehar gramset
2. Preteritum (Fortid)
jeggramset
dugramset
hangramset
vigramset
deregramset
degramset
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jeghadde gramset
duhadde gramset
hanhadde gramset
vihadde gramset
derehadde gramset
dehadde gramset
4a. Presens futurum
jegvil/skal gramse
duvil/skal gramse
hanvil/skal gramse
vivil/skal gramse
derevil/skal gramse
devil/skal gramse
11a. Preteritum futurum
jegvil/skal ha gramset
duvil/skal ha gramset
hanvil/skal ha gramset
vivil/skal ha gramset
derevil/skal ha gramset
devil/skal ha gramset
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jegville/skulle gramse
duville/skulle gramse
hanville/skulle gramse
viville/skulle gramse
dereville/skulle gramse
deville/skulle gramse
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jegville/skulle ha gramset
duville/skulle ha gramset
hanville/skulle ha gramset
viville/skulle ha gramset
dereville/skulle ha gramset
deville/skulle ha gramset
Imperativ
Bekreftende
dugrams
viLa oss gramse
deregrams
Nektende
duikke grams! (grams ikke)
dereikke grams! (grams ikke)
Dine siste søk