Norsk-Engelsk oversettelse av gratulasjon

Oversettelse av ordet gratulasjon fra norsk til engelsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

gratulasjon på engelsk

gratulasjon
lykkeønskningsubst. congratulation, felicitation, complimenting
Avledede ord av gratulasjon
Liknende ord

 
 

Fler eksempler
1.Jeg vil gjerne få sende en hjertelig gratulasjon til min danske kollega Poul Schlüter og hans regjering.
2.Både Gorbatsjovs besøk og Sovjetledernes gratulasjon til Reagan tolkes som et uttrykk for at russerne ønsker å vise vilje til dialog.
3.Det ønske jeg vil sende sammen med vår velmente gratulasjon og kollegial hilsen, er at Arbeiderbladet må ha fremgang.
4.Formann i Norsk Redaktørforening, Per Brunvand i Arbeiderbladet, bragte også gaver og gratulasjon fra kolleger.
5.Og da han begynte å fortelle dem at han nettopp hadde mottatt en telefonisk gratulasjon fra sin demokratiske motstander Walter Mondale, svarte de med et voldsomt og avgjort lite sportslig" Fyyy".
6.Om kvelden ble det imidlertid meldt at den tsjekkiske kulturminister, Milan Klusak, hadde oppsøkt Seifert på sykehuset i Praha for å overbringe ham regjeringens gratulasjon.
7.Som vanlig kom det ingen gratulasjon fra Sovjets kommunistparti.
8.I dag går vår gratulasjon til Ingrid Kristiansen for verdensrekorden hennes på Bislett lørdag.
9.Distribusjonsdirektør Magnar H. Enebakk fulgte opp med sin personlige gratulasjon.
10.En av talerne var stortingspresident Jo Benkow, som bragte hilsen og gratulasjon fra Stortinget.
11.En gratulasjon til Arbeidsdirektoratet og arbeidsdirektør Kjell Stahl, som idag ble tildelt Regjeringens pris som" Årets Serviceetat".
12.Oppholdsvær er den beste gratulasjon NRK kunne ønske seg i kveld.
13.Oslo og Continental fortjener en gratulasjon, synes vi.
14.På en pressekonferanse sa han at han hadde mottatt en varm gratulasjon fra Reagan og selv svart i samme varme tone.
15.Ragnhild Bratberg var helt suveren i dameklassen og får her en hjertelig gratulasjon av tidligere sportsjournalist i Aftenposten, A. Skjeggstad.
16.Sørlandsjenta fikk da også en gratulasjon av kong Olav for sine 50 poeng her.
Dine siste søk