Norsk-Engelsk oversettelse av gravere

Oversettelse av ordet gravere fra norsk til engelsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

gravere på engelsk

gravere
trykkingverb engrave
Synonymer for gravere
Avledede ord av gravere
Fler eksempler
1.Hans arbeider er uten tvil blant de mest eftertraktede i Norge - i 40 år arbeidet han med å tegne og gravere pengesedler i Norges Banks seddeltrykkeri.
2.I 1962 begynte Henry Welde å tegne og gravere frimerker også, efter oppdrag fra Postverket.
3.Imidlertid egner den seg ikke så godt til å slipe og gravere som krystall, fordi den er hardere.
4.Tidligere har de to programlederne laget et program om" tabuyrkene" gravere og krematoriearbeidere.
5.For det er slitsomt å sitte over mikroskopet hele dagen og gravere bitte små motiver.
Liknende ord

 
 

gravere som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(Å) graveregraverendegravert
Indikativ
1. Presens
jeggraverer
dugraverer
hangraverer
vigraverer
deregraverer
degraverer
8. Presens perfektum
jeghar gravert
duhar gravert
hanhar gravert
vihar gravert
derehar gravert
dehar gravert
2. Preteritum (Fortid)
jeggraverte
dugraverte
hangraverte
vigraverte
deregraverte
degraverte
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jeghadde gravert
duhadde gravert
hanhadde gravert
vihadde gravert
derehadde gravert
dehadde gravert
4a. Presens futurum
jegvil/skal gravere
duvil/skal gravere
hanvil/skal gravere
vivil/skal gravere
derevil/skal gravere
devil/skal gravere
11a. Preteritum futurum
jegvil/skal ha gravert
duvil/skal ha gravert
hanvil/skal ha gravert
vivil/skal ha gravert
derevil/skal ha gravert
devil/skal ha gravert
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jegville/skulle gravere
duville/skulle gravere
hanville/skulle gravere
viville/skulle gravere
dereville/skulle gravere
deville/skulle gravere
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jegville/skulle ha gravert
duville/skulle ha gravert
hanville/skulle ha gravert
viville/skulle ha gravert
dereville/skulle ha gravert
deville/skulle ha gravert
Imperativ
Bekreftende
dugraver
viLa oss gravere
deregraver
Nektende
duikke graver! (graver ikke)
dereikke graver! (graver ikke)
Dine siste søk