Norsk-Engelsk oversettelse av gravitasjon

Oversettelse av ordet gravitasjon fra norsk til engelsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

gravitasjon på engelsk

gravitasjon
fysikksubst. gravitation
Avledede ord av gravitasjon
Liknende ord

 
 

Fler eksempler
1.Behovet for gravitasjon er en av grunnene for å bygge en romkoloni, istedenfor å sende nybyggere til en eksisterende klode som for eksempel Månen eller en av planetene.
2.Her er ankomstområdet for besøkende, og i rekreasjonsområdet er det et svømmebasseng hvor man kan more seg med akrobatiske øvelser ved lav gravitasjon.
3.Ifølge teorien dannes et" svart hull" når en stjerne kollapser og av sin egen gravitasjon klemmes sammen til et legeme med uendelig tetthet og en så kolossal tyngdekraft at ingenting kan slippe ut fra den - ikke engang lys eller annen stråling.
4.Stjerner fødes når skyer av gass og stoff i rommet trekkes sammen av sin egen gravitasjon.
5.Til slutt er det oppe i den såkalte flukthastigheten, som frigjør det fra jordens gravitasjon, så det kan styre ut på oppdagelsesferder hvor som helst i solsystemet.
6.Kometens gravitasjon er meget svak, og vanndamp, støv og andre bestanddeler løsrives lett og kommer ut i det omgivende verdensrommet.
7.Kometer er nemlig det isbergene fra den Oortske skyen ble forvandlet til da de ble slynget inn blant planetene og ble oppfanget av deres og solen gravitasjon, slik at de ble tvunget til å løpe rundt i lange eliptiske baner.
8.Støvskyen fortsatte å utvide seg og efter 100 år kan halvparten av den ha passert den såkalte Rochegrensen, d.v.s. kommet så langt fra jorden at den ikke lenger kunne trekke den til seg ved sin gravitasjon.
Dine siste søk