Norsk-Engelsk oversettelse av gravitere

Oversettelse av ordet gravitere fra norsk til engelsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

gravitere på engelsk

gravitere
fysikkverb gravitate
Liknende ord

 
 

gravitere som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(Å) graviteregraviterendegravitert
Indikativ
1. Presens
jeggraviterer
dugraviterer
hangraviterer
vigraviterer
deregraviterer
degraviterer
8. Presens perfektum
jeghar gravitert
duhar gravitert
hanhar gravitert
vihar gravitert
derehar gravitert
dehar gravitert
2. Preteritum (Fortid)
jeggraviterte
dugraviterte
hangraviterte
vigraviterte
deregraviterte
degraviterte
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jeghadde gravitert
duhadde gravitert
hanhadde gravitert
vihadde gravitert
derehadde gravitert
dehadde gravitert
4a. Presens futurum
jegvil/skal gravitere
duvil/skal gravitere
hanvil/skal gravitere
vivil/skal gravitere
derevil/skal gravitere
devil/skal gravitere
11a. Preteritum futurum
jegvil/skal ha gravitert
duvil/skal ha gravitert
hanvil/skal ha gravitert
vivil/skal ha gravitert
derevil/skal ha gravitert
devil/skal ha gravitert
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jegville/skulle gravitere
duville/skulle gravitere
hanville/skulle gravitere
viville/skulle gravitere
dereville/skulle gravitere
deville/skulle gravitere
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jegville/skulle ha gravitert
duville/skulle ha gravitert
hanville/skulle ha gravitert
viville/skulle ha gravitert
dereville/skulle ha gravitert
deville/skulle ha gravitert
Imperativ
Bekreftende
dugraviter
viLa oss gravitere
deregraviter
Nektende
duikke graviter! (graviter ikke)
dereikke graviter! (graviter ikke)
Dine siste søk