Norsk-Engelsk oversettelse av grensetilfelle

Oversettelse av ordet grensetilfelle fra norsk til engelsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

grensetilfelle på engelsk

grensetilfelle
fallsubst. borderline case, marginal case

 
 

Fler eksempler
1.Derimot, hvis man behandler ethvert grensetilfelle liberalt, vil man hele tiden flytte grenser.
2.Ut fra det han har hørt mener Skoe at det er et grensetilfelle i forhold til NRKs regler.
3.Et lagrettemedlem skal ikke sitte på grensen til inhabilitet, men si ifra om det vedkommende kan nata er et grensetilfelle, sa StenbergNilsen, som fant det underlig at hun ikke hadde hatt slike tanker i retten.
Dine siste søk