Norsk-Engelsk oversettelse av grisgrendt

Oversettelse av ordet grisgrendt fra norsk til engelsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

grisgrendt på engelsk

grisgrendt
allmenn? commander
Synonymer for grisgrendt
Liknende ord

 
 

Fler eksempler
1.Postverket er en stor etat med stor spredning i et grisgrendt land.
2.Det er kanskje noe vanskeligere å beholde anonymiteten i et grisgrendt område - for den som ønsker det, sier førstekonsulent Asbjørn Dalheim i Teledirektoratet til Aftenposten.
3.Det underutviklede, tynt befolkede Bolivia sliter med en ensidig, umoderne og ulønnsom grubeindustri, nesten uutbygde kommunikasjoner, landet er håpløst grisgrendt, og det er så å si uten en utdannet elite.
4.I vårt land - som i alle iland er det svært grisgrendt på landsbygdene og i utkantstrøkene.
5.Vi har ingen gode tradisjoner for naboskap i dette landet, vi har bodd grisgrendt og er aldri blitt skikkelige bymennesker.
6.At vi lar ivrige, interesserte og søkende mennesker i bygd og by - først og fremst i grisgrendt bygd og liten by være utestengt fra kulturgoder de selv har betalt for med sin statsskatt.
7.Det er grisgrendt i Bolivia - knapt seks millioner mennesker på 1,1 million kvadratkilometer.
8.Et beskjedent rekkehus i Oslo eller Bergen vil som regel få en ligningsverdi som er mange ganger så høy som for luksuspreget enebolig i et mer grisgrendt strøk.
9.Maridalens Velforening svarer et ubetinget ja på begge spørsmål, og den prøver derfor nå å forhindre at en gradvis avvikling av virksomheten og bosettingen i dalen vil gjøre dette Oslos nære landområde til enda et grisgrendt, fraflyttet strøk.
10.Tidligere bodde hun i et grisgrendt strøk, nå bor hun like gjerne i en by eller i et tettstrøk.
Dine siste søk