Norsk-Engelsk oversettelse av grums

Oversettelse av ordet grums fra norsk til engelsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

grums på engelsk

grums
bunnsatssubst. sediment, dregs, lees, deposit
Synonymer for grums
Avledede ord av grums
Liknende ord

 
 

Fler eksempler
1.Alt grums renset ut.
2.Den drikk som nå går til konsumenten, skal være aldeles klar, men klag ikke dersom innholdet i flasken får litt grums efter en tid.
3.Det er ingen tvil om at det er og har vært mye" grums" i norsk fotball, men personlig har jeg og Florø SK lagt stor vekt på ordnede forhold.
4.Det er vel tross alt ikke så galt at et parti profitterer på stigende opplysningsnivå og er rimelig fritt for politiske vulgariteter som rasefordommer og lignende grums ?
5.Fra alle dem som føler frustrasjon og fortvilelse, som føler frykten for å la alt det grums som nå serveres, få fritt løp inn i hjem og familie, bør man sørge for å reise en landsomfattende opinion til fordel for en større nyansering i vårt mediebilde.
6.Han har grums i øynene og grums i sjelen.
7.I alt det grums som Aftenposten har bidratt til å hvirvle opp i kjølvannet av Treholtsaken er også mitt navn blitt trukket inn.
8.Og like sikkert vil man fortsatt erfare at kritikken av alt dette grums enten ikke når frem - eller forties.
9.Vedkommende beklager forøvrig sterkt at så mye grums og prestisje og sterke personlige motsetninger har fått lov å komme til uttrykk i de interne diskusjonene.
10.Venstrepartiene har på sin side overhodet ikke noe imot at høyresidens interne grums hvirvles til overflaten, men holder seg stort sett i bakgrunnen.
11.Mr. Grums koffert er efterlyst på Heathrow efter en tur fra Canada, og er som sagt funnet.
12.Selvsagt finnes det grums i systemet.
13.Vår oppgave er å skille fra det føydale grums og trekke ut den demokratiske essens i Konfucius tenkning.
14.DEBATTEN mellom de to springer som en elv i vårløsningen, i brå kast med frisk sprut og klukkende latter, med småbekker som lurer seg inn langs sidene og utvider elveleiet til det river med seg løse deler og grums lang breddene, kaster seg ut i strykene og fosser videre mot et fredeligere landskap der enighetens ro hersker på begge bredder.
15.Det foreligger også en rekke detaljkonflikter preget av slik grums og mistenksomhet som allerede i en årrekke har hersket mellom UNESCOfraksjonene og som er blitt ytterligere tilspisset i forbindelse med nervøsiteten omkring USAs utmeldelse.
16.Efter lange perioder med grums og pastell melder behovet seg for klare, rene farver.
17.Filmstriden har veltet opp en masse gammelt grums fra krigstiden - både av ideologisk og rasemessig art.
18.Flere av partiene innså klart at hvis de for alvor hadde måttet begynne å forhandle om en ny regjering, ville mye underliggende uenighet og grums dem imellom blitt hvirvlet opp, med den fare det medførte for et videre samarbeide.
19.Foreløbig er det bare to norske med lisens i knatteklassen - Roy og Stian Johansen, som også kjører for Karlstadklubben Grums MK.
20.Man trenger ikke være ekspert for å finne gammelt grums fra ideologisk kjøpslåing i UNESCOs programmer, men det er urealistisk å tro at det er mulig å rydde hele mørkeloftet for spøkelser på en gang.
21.Men neppe noen kunne vel dengang i sin villeste fantasi forestille seg hvilket grenseløst grums av familierivalisering og innestengt hat, utroskap og misunnelse, mistanker og beskyldninger, løgn og vekslende forklaringer, feilskjær i efterforskningen og overtramp fra pressen som drapet på lille Gregory Villemin skulle hvirvle opp.
22.Og dersom visse presseorganer er litt utholdende og fortsatt ukritiske, vil dette grums kunne forlyste, sjokkere og ødelegge til langt ut i den fredeligste feriemåned.
23.Roy er medlem av svenske Grums MK og denne uken ankommer en splitterny Suzuki 86modell direkte fra samlebåndet i Japan.
24.Saken har hvirvlet opp et eneste grums av familierivalisering, innestengt hat, utroskap, brustne drømmer, overtramp i efterforskningen og feilskjær fra pressens side.
25.Selv om norsk opinion antagelig er sunnere enn i mange andre land, skal man ikke så langt under overflaten før vi finner et farlig forurensende grums som oser av ubevisst menneskeforakt, sier Benkow.
Dine siste søk