Norsk-Engelsk oversettelse av grumse

Oversettelse av ordet grumse fra norsk til engelsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

grumse på engelsk

grumse
allmennverb make turbid/muddy
Avledede ord av grumse
Fler eksempler
1.Det er bedre å kaste bort et halvglass enn å grumse til hele karaffelen med bunnfallet.
2.Men hvor mange inntrykk kan et menneske stuve bort i underbevisstheten før de begynner å grumse til sinnets sunnhetskilder ?
Liknende ord

 
 

grumse som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(Å) grumsegrumsendegrumset
Indikativ
1. Presens
jeggrumser
dugrumser
hangrumser
vigrumser
deregrumser
degrumser
8. Presens perfektum
jeghar grumset
duhar grumset
hanhar grumset
vihar grumset
derehar grumset
dehar grumset
2. Preteritum (Fortid)
jeggrumset
dugrumset
hangrumset
vigrumset
deregrumset
degrumset
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jeghadde grumset
duhadde grumset
hanhadde grumset
vihadde grumset
derehadde grumset
dehadde grumset
4a. Presens futurum
jegvil/skal grumse
duvil/skal grumse
hanvil/skal grumse
vivil/skal grumse
derevil/skal grumse
devil/skal grumse
11a. Preteritum futurum
jegvil/skal ha grumset
duvil/skal ha grumset
hanvil/skal ha grumset
vivil/skal ha grumset
derevil/skal ha grumset
devil/skal ha grumset
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jegville/skulle grumse
duville/skulle grumse
hanville/skulle grumse
viville/skulle grumse
dereville/skulle grumse
deville/skulle grumse
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jegville/skulle ha grumset
duville/skulle ha grumset
hanville/skulle ha grumset
viville/skulle ha grumset
dereville/skulle ha grumset
deville/skulle ha grumset
Imperativ
Bekreftende
dugrums
viLa oss grumse
deregrums
Nektende
duikke grums! (grums ikke)
dereikke grums! (grums ikke)
Dine siste søk