Norsk-Engelsk oversettelse av grumset

Oversettelse av ordet grumset fra norsk til engelsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

grumset på engelsk

grumset
allmenn? turbid
Liknende ord

 
 

Fler eksempler
1.Det hele er ifølge Liltved" en grumset politiskideologisk filosofi".
2.Det vil være utilgivelig om vi på grunn av en grumset politiskideologisk filosofi unnlater å ta skritt for å høyne kunnskapsnivået i våre skoler.
3.Dette blir enda et grumset materiale som er enkelt å legge og for så vidt greit å vedlikeholde.
4.Dette er uheldig for senere dekantering da grumset vil følge med ut med en gang.
5.Dette resulterer i grumset og til tider illeluktende vann.
6.Ennå er det riktig grumset og grått.
7.Er vinen klar eller grumset, briljant rød eller tungt brunlig ?
8.Ferskvann og heller grumset vann observerte vi, men hvis man vil, så er det altså lov å hoppe uti !
9.For visst var forestillingen blitt bedre, grumset i ensemblet var nesten borte, og dermed øket sikkerhet og større fremføringsglede.
10.I tørketiden klarer de bare å pine litt grumset brakkvann ut av de få grunne brønnene på sletten, relativt nær sine landsbyer.
11.Når grumset blir omfattende nok, vil reklamefinansiering fremstå som en renslig, ryddig og opplagt løsning for et nytt storting, heter det i Journalistlagets hefte.
12.Som når blekkspruten suger seg fast til sitt offer og ubarmhjertig omklamrer det, mens farvannet blir grumset, slik suger kommunistene seg fast til institusjoner, organisasjoner og bevegelser de kan utnytte eller overta.
13.AVISEN har gjennom intervjuet med Bastian Heide informert det norske folk om primitive holdninger som bare kan bidra til å vekke avsky for grumset.
14.Alle lærebøker forteller at dekantering bør skje med et stearinlys i fronten, slik at man kan se når grumset tar til å bevege seg mot flaskehalsen.
15.Da blir ikke vannet grumset, og jeg kan kikke på fisk og liv i sjøen.
16.Datamaskinens historie, som fysisk maskin betraktet, er fremdeles noe grumset.
17.Det er riktignok endel humuspartikler i vannet, slik at vannet kan virke grumset, men det er ikke noe annet i veien med kvaliteten.
18.Eg reknar med at det først og fremst er det sirkulerande grumset av spekulative valdsvideogram han vil ha vekk.
19.En ganske grumset lapskaus av motsetninger småkoker mellom utleieren, Luftfartsverket, den nye restauranteier - Braathens SAFE - og den tidligere eier.
20.Ingen skal derfor fortelle meg at det hemmelige norske politi i vårt land her er en unntagelse, et lysende eksempel på uplettet vandel, total hederlighet, i et nødvendigvis nådeløst og grumset miljø.
21.Når det gjelder tekst, er dette tykt bunnfall, hvor det banale utgjør selve grumset.
22.Sant nok, men prinsipielt skal støtteordningen være automatisk, det skal bare finnes en liten avsilingsdings som sørger for at grumset ikke kommer med.
23.Universitetsrektor Inge Lønning har fått den tøffe jobb å skulle lose regjeringsskuten trygt gjennom grumset farvann med spisse moralpolitiske skjær.
Dine siste søk