Norsk-Engelsk oversettelse av gruse

Oversettelse av ordet gruse fra norsk til engelsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

gruse på engelsk

gruse
allmennverb gravel
Liknende ord

 
 

gruse som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(Å) grusegrusendegrust
Indikativ
1. Presens
jeggruser
dugruser
hangruser
vigruser
deregruser
degruser
8. Presens perfektum
jeghar grust
duhar grust
hanhar grust
vihar grust
derehar grust
dehar grust
2. Preteritum (Fortid)
jeggruste
dugruste
hangruste
vigruste
deregruste
degruste
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jeghadde grust
duhadde grust
hanhadde grust
vihadde grust
derehadde grust
dehadde grust
4a. Presens futurum
jegvil/skal gruse
duvil/skal gruse
hanvil/skal gruse
vivil/skal gruse
derevil/skal gruse
devil/skal gruse
11a. Preteritum futurum
jegvil/skal ha grust
duvil/skal ha grust
hanvil/skal ha grust
vivil/skal ha grust
derevil/skal ha grust
devil/skal ha grust
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jegville/skulle gruse
duville/skulle gruse
hanville/skulle gruse
viville/skulle gruse
dereville/skulle gruse
deville/skulle gruse
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jegville/skulle ha grust
duville/skulle ha grust
hanville/skulle ha grust
viville/skulle ha grust
dereville/skulle ha grust
deville/skulle ha grust
Imperativ
Bekreftende
dugrus
viLa oss gruse
deregrus
Nektende
duikke grus! (grus ikke)
dereikke grus! (grus ikke)
Dine siste søk