Norsk-Engelsk oversettelse av gudstjeneste

Oversettelse av ordet gudstjeneste fra norsk til engelsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

gudstjeneste på engelsk

gudstjeneste
kirkesubst. service
  religionsubst. worship, service
Synonymer for gudstjeneste
Avledede ord av gudstjeneste
Liknende ord

 
 

Wiki
En gudstjeneste eller messe er en seremoniell religiøs sammenkomst for å dyrke en gud.

Fler eksempler
1.Det var hilsenen de fikk,de som tydde inn i kirkene til gudstjeneste den første søndagen efter 9.april 1940.
2.Det var vondt for meg å gå, men det hadde vært vondere for meg å sitte", sa Knudsen på trappen til den kirken hvor han hadde sin første gudstjeneste for seksten år siden.
3.At man må søke om å få utlevert kirkenøkkelen når det skal holdes gudstjeneste.
4.Det er en kort gudstjeneste, bare ca. ti minutter, men det er blitt en tradisjon hos oss i Vestre Aker, og det er ofte de samme menneskene som kommer igjen.
5.Det er ikke riktig at jeg vil anke beslutningen om å la de homofile få holde gudstjeneste i Haugerud kirke inn for departementet, sier biskop Andreas Aarflot til Aftenposten.
6.I Polen er meget blitt mulig som tidligere ble ansett som umulig, og nå venter vi på Pavens tredje besøk, uttalte kardinal Jozef Glemp under en gudstjeneste i Krakow søndag.
7.Jeg beklager sterkt at kapellan Bjarne Hansen i Haugerud menighet har besluttet å la de homofile få avholde gudstjeneste i sin kirke førstkommende søndag.
8.Jeg er veldig skuffet og lei meg, sier sogneprest Willie Garvi i Haugerud menighet, som en reaksjon på at hans residerende kapellan har invitert Åpen Kirkegruppe til å holde gudstjeneste for homofile.
9.Jeg kunne bare si til folk at de måtte samle seg om å gjøre noe, fremholdt han under en gudstjeneste i Washington Cathedral.
10.Men det hadde jo vært mye morsommere med en ordentlig gudstjeneste, mener Kjetil, som liksom synes det hører med.
11.Svært mange opplevet fjorårets gudstjeneste for homofile i Ellingsrud kirke som en god gudstjeneste.
12.Så sent som igår vurderte vi om gudstjenesten måtte legges til ikkekirkelige lokaler, men jeg har nå stor tro på at vi kan ha vår gudstjeneste i en kirke, sier han.
13.Vi føler skuffelse over å måtte oppsøke et annet kirkesamfunn for å holde vår gudstjeneste, som vi har tenkt å holde efter vanlig høymesserituale.
14.Vi har valgt å føre statistikk for hver gudstjeneste, fordi vi da får helt eksakte tall.
15.Vi holder gudstjeneste rundt om i de åtte kretsene som vår menighet omfatter.
16.Åpen Kirkegruppe vil presisere at det dreier seg om en gudstjeneste - ikke en demonstrasjon.
17.25 menigheter har tidligere avslått ansøkning om en slik gudstjeneste.
18.Aldri har vaktholdet vært så synlig som da statsminister Margaret Thatcher søndag deltok i en gudstjeneste nær landstedet Chequers.
19.At det blir holdt gudstjeneste på arbeidernes kampdag i Kampen kirke, er en gammel tradisjon.
20.At enkeltmennesket så vel som grupper av mennesker, som nå blir gjort til objekter for den kirkeskapte virkelighet (gjennom forkynnelse, gudstjeneste, ritualer), i stedet kan kjenne seg som subjekter.
21.Besøket i Kristiansand omfattet også gudstjeneste i Kristiansand Domkirke og besøk på Kristiansand Bibliotek.
22.Bildet er tatt under en gudstjeneste i Høvik, hvor Hognestad er kallskapellan.
23.Bilen tilhørte en omreisende predikant, og i bilen lå kollekten fra siste gudstjeneste.
24.De ser ikke at Jesus handler i dåp og nattverd og gudstjeneste, og at det er slik han åpenbarer seg idag.
25.Demonstrantene sang" La Polen være Polen" og ropte" Solidaritet" og" Lech Walesa", efter at de like før hadde overvært en romerskkatolsk gudstjeneste.
26.Den kjente presten har under en gudstjeneste for 5000 mennesker i skarpe vendinger advart mot deltagelse i valgene.
27.Den store levekårsundersøkelsen fra 1980 viste at 47% av befolkningen mellom 16 og 74 år hadde vært tilstede på minst en gudstjeneste eller et religiøst møte utenom dåp, konfirmasjon og vigsel det foregående år.
28.Den årlige homofile frigjøringsuken i august avsluttes med en økumenisk gudstjeneste i Storkyrkan i Stockholm der både biskopen og ledere fra andre kirkesamfunn deltar, opplyser Moxnes.
29.Denne dag blir det også økumenisk gudstjeneste i Kaupanger kirke, der biskop Willem Gran og prost Johs. Valle deltar.
30.Denne kirkes enkle form for gudstjeneste er vel det eneste som avviker fra vår statskirke.
Dine siste søk