Norsk-Engelsk oversettelse av gynge

Oversettelse av ordet gynge fra norsk til engelsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

gynge på engelsk

gynge
lekplasssubst. swing
  kroppverb sway, swing
Synonymer for gynge
Avledede ord av gynge
Fler eksempler
1.Kai Fjell trakk seg ut av det aktive kunstliv, Gert Gynge og Erik Harry Johannessen sluttet å male.
2.Og det privatflyet kom og hentet de norske ungdommene i Minneapolis for å gynge dem over uendelige områder dyrket mark til Winnebago, Forest City.
3.Vi vil i alle fall ikke bruke pensjonisttilværelsen til å sitte og gynge !
4.Jeg satt i bilen på vei bort fra flyplassen, da hele bilen begynte å gynge.
5.Begynner å gynge litt i overkroppen.
6.Den ene kortveggen var ribbekledd, i taket var det festet en fjærende gynge.
7.Der tilbringer de fire timer med å spa i sandkasse, gynge i gamle bilhjul, trille dukkevogn og spise ved langbord.
8.Det hjelper ikke å la skuespillerne stikke hverandre ihjel på en gangbro høyt oppe under taket, kutte struper og kvele og la likene falle ned i et nett og gynge trampoline et visst antall ganger før rigor mortis - dødsstivheten - overtar.
Liknende ord

 
 

gynge som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(Å) gyngegyngendegynget
Indikativ
1. Presens
jeggynger
dugynger
hangynger
vigynger
deregynger
degynger
8. Presens perfektum
jeghar gynget
duhar gynget
hanhar gynget
vihar gynget
derehar gynget
dehar gynget
2. Preteritum (Fortid)
jeggynget
dugynget
hangynget
vigynget
deregynget
degynget
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jeghadde gynget
duhadde gynget
hanhadde gynget
vihadde gynget
derehadde gynget
dehadde gynget
4a. Presens futurum
jegvil/skal gynge
duvil/skal gynge
hanvil/skal gynge
vivil/skal gynge
derevil/skal gynge
devil/skal gynge
11a. Preteritum futurum
jegvil/skal ha gynget
duvil/skal ha gynget
hanvil/skal ha gynget
vivil/skal ha gynget
derevil/skal ha gynget
devil/skal ha gynget
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jegville/skulle gynge
duville/skulle gynge
hanville/skulle gynge
viville/skulle gynge
dereville/skulle gynge
deville/skulle gynge
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jegville/skulle ha gynget
duville/skulle ha gynget
hanville/skulle ha gynget
viville/skulle ha gynget
dereville/skulle ha gynget
deville/skulle ha gynget
Imperativ
Bekreftende
dugyng
viLa oss gynge
deregyng
Nektende
duikke gyng! (gyng ikke)
dereikke gyng! (gyng ikke)
Dine siste søk