Norsk-Engelsk oversettelse av gyse

Oversettelse av ordet gyse fra norsk til engelsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

gyse på engelsk

gyse
allmennverb shiver, shudder
Fler eksempler
1.Vi kan gyse lykkelig sammen med all verdens barn, vi er reddet - i hvert fall fra kjempenes forslukne maver.
2.En reaksjonsform som ifølge klippet skal få barneombudet til å gyse.
3.For en som har vokst opp mot bakgård med vedstabler og rotter, får rotteillustrasjonene det riktig til å gyse.
4.Ikke engang avkuttede armer, ben og blødende hoder - motiver som fikk folk til å gyse - er det særlig mange av på utstillingen.
Liknende ord

 
 

gyse som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(Å) gysegysendegyst
Indikativ
1. Presens
jeggyser
dugyser
hangyser
vigyser
deregyser
degyser
8. Presens perfektum
jeghar gyst
duhar gyst
hanhar gyst
vihar gyst
derehar gyst
dehar gyst
2. Preteritum (Fortid)
jeggyste
dugyste
hangyste
vigyste
deregyste
degyste
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jeghadde gyst
duhadde gyst
hanhadde gyst
vihadde gyst
derehadde gyst
dehadde gyst
4a. Presens futurum
jegvil/skal gyse
duvil/skal gyse
hanvil/skal gyse
vivil/skal gyse
derevil/skal gyse
devil/skal gyse
11a. Preteritum futurum
jegvil/skal ha gyst
duvil/skal ha gyst
hanvil/skal ha gyst
vivil/skal ha gyst
derevil/skal ha gyst
devil/skal ha gyst
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jegville/skulle gyse
duville/skulle gyse
hanville/skulle gyse
viville/skulle gyse
dereville/skulle gyse
deville/skulle gyse
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jegville/skulle ha gyst
duville/skulle ha gyst
hanville/skulle ha gyst
viville/skulle ha gyst
dereville/skulle ha gyst
deville/skulle ha gyst
Imperativ
Bekreftende
dugys
viLa oss gyse
deregys
Nektende
duikke gys! (gys ikke)
dereikke gys! (gys ikke)
Dine siste søk