Norsk-Engelsk oversettelse av høst

Oversettelse av ordet høst fra norsk til engelsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

høst på engelsk

høst
årstidsubst. fall, autumn
Avledede ord av høst
Eksempler med oversettelse
La oss sette vår i kontrast til høst.
Liknende ord

 
 

Wiki
Denne artikkelen befatter seg med årstiden høst. For hardrockbandet med samme navn, se Høst (band). Høst eller etterår er en av de fire årstidene i tempererte og arktiske soner på kloden og består i tradisjonell sammenheng av månedene september, oktober og november på den nordlige halvkule og mars, april og mai på den sørlige halvkule.

Fler eksempler
1.814 reddet" (Luther) er titlen på Møllers femte bok i høst.
2.Aksjon Menneskeverd", den store innsamlingsaksjonen i samarbeide med NRKfjernsynet sist høst, har gjort det mulig for Norsk Folkehjelp å opptrappe sine allerede igangsatte prosjekter i MellomAmerika, samt å gå løs på nye oppgaver.
3.Aksjonen mot utbygging av Fornebu" vil nå selv finansiere slike målinger som skal opptas fra oktober i høst til mars neste år.
4.Amerikanske Sydney Maree, verdensrekorholder for en uke på 1500 m med 3.31.24 ifjor høst, kommer til å løpe" Drømmemilen" på Bislett sent lørdag kveld.
5.Brennende blomster" vil koste seks millioner kroner, det normale for en norsk spillefilm, og er planlagt presentert på filmfestivalen i Haugesund neste høst.
6.Cover" heter LPen som høstet mange lovord i anmeldelsen Aftenposten hadde tidligere i høst, liksom i de fleste engelske og norske musikkavisene.
7.Det er mottoet for en rekke landsomfattende aktiviteter i høst.
8.Dette budsjettet vil føre til at koalisjonspartiene kan fremlegge et godt politisk regnskap foran valget neste høst.
9.Dette spørsmålet stilte direktør Leiv Nergaard ved en påtegning på valglisten til Rød Valgallianse på Notodden ifjor høst.
10.Frosne tranebær" har han kalt samlingen som i høst utkommer på Aschehoug.
11.Grindaheimprosjektet" ble igangsatt ifjor høst som en prøveordning.
12.Hemort" (Bonniers) heter Bengt Emil Johnsons diktsamling fra i høst, og den skiller seg på flere måter fra andre diktsamlinger.
13.Hvor går Sovjet ?" er temaet for et seminar som vil gå over syv tirsdagskvelder i Oslo i høst.
14.Høyre vil likevel ikke gjøre noe med skattesystemet før valget neste høst.
15.Ingen vår uten høst.
16.Kommentarene har den siste tiden haglet omkring 55årige JeanMarie Le Pen, lederen av det franske høyreekstremistiske parti Nasjonal Front, som etablerte politikere i alle år har forsøkt å tie ihjel, men som i kommunesuppleringsvalg i høst fikk opptil 16,7 prosent av stemmene.
17.Kråkegutten" utkom på Aschehougs forlag ifjor høst, og nå er det klart for et nytt opplag.
18.LB 200"s oppgave denne sesongen er å legge ut 165 kilometer rør fra norskekysten og i retning av Statfjord, til et punkt på vestsiden av den nær 300 meter dype Norskerenna, der arbeidet stanset sist høst.
19.Ogilvy om reklame" heter boken, som kommer i høst på Dreyers Forlag, i samarbeide med ett av de 141 byråene - Ogilvy & Mather i Oslo.
20.Satt på spissen vil det være det inntrykk vi sitter igjen med efter kopieringsforbudet i høst.
21.Selv om Willoch for lengst har gjort det klart at han stiller som statsministerkandidat foran valget neste høst, har det festnet seg en følelse av at Kåre Willoch er i ferd med å avvikle sitt politiske liv og ser seg om etter noe annet å gjøre.
22.Sovjetisk utenrikspolitikk har siden i høst vært preget av en panisk angst for å ta viktige beslutninger.
23.Stortinget må si ja til frys i høst !
24.Tenåringer trenger foreldre" heter en bok som ifjor høst utkom på Gyldendal, og sitatet er hentet fra forordet.
25.Vi opplever nå det endelige bevis på at Oslo hadde fortjent en ny og bedre ledelse etter valget i fjor høst.
26.(ITT) sluttet ifjor høst kontrakt med Kina om bygging av en fabrikk i Shanghai som skal produsere utstyr for 300 000 telefonabonneneter årlig.
27.(NSB) I Trysil bygges det i høst fem nye skitrekk som skal stå klar til sneen kommer.
28.(NTBAFPDPA) Forholdet mellom den katolske kirken og myndighetene i Polen har stått i stampe i hele høst.
29.(NTBTT) SAS vil få utbetalt mellom 500 og 650 millioner kroner i erstatning fra forsikringsselskaper efter de to store flyulykkene i Madrid og Kuala Lumpur i høst, opplyser den svenske avisen Dagens Industri.
30.(NTBs korrespondent) Postgangen mellom Skandinavia og USA skal forbedres.I høst skal det opprettes en spesiell ekspresservice, som betyr at en brevforsendelse kan nå adressaten i USA i løpet av to eller tre døgn.
Dine siste søk