Norsk-Engelsk oversettelse av handikappe

Oversettelse av ordet handikappe fra norsk til engelsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

handikappe på engelsk

handikappe
allmennverb handicap
Avledede ord av handikappe
Liknende ord

 
 

handikappe som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(Å) handikappehandikappendehandikappet
Indikativ
1. Presens
jeghandikapper
duhandikapper
hanhandikapper
vihandikapper
derehandikapper
dehandikapper
8. Presens perfektum
jeghar handikappet
duhar handikappet
hanhar handikappet
vihar handikappet
derehar handikappet
dehar handikappet
2. Preteritum (Fortid)
jeghandikappet
duhandikappet
hanhandikappet
vihandikappet
derehandikappet
dehandikappet
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jeghadde handikappet
duhadde handikappet
hanhadde handikappet
vihadde handikappet
derehadde handikappet
dehadde handikappet
4a. Presens futurum
jegvil/skal handikappe
duvil/skal handikappe
hanvil/skal handikappe
vivil/skal handikappe
derevil/skal handikappe
devil/skal handikappe
11a. Preteritum futurum
jegvil/skal ha handikappet
duvil/skal ha handikappet
hanvil/skal ha handikappet
vivil/skal ha handikappet
derevil/skal ha handikappet
devil/skal ha handikappet
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jegville/skulle handikappe
duville/skulle handikappe
hanville/skulle handikappe
viville/skulle handikappe
dereville/skulle handikappe
deville/skulle handikappe
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jegville/skulle ha handikappet
duville/skulle ha handikappet
hanville/skulle ha handikappet
viville/skulle ha handikappet
dereville/skulle ha handikappet
deville/skulle ha handikappet
Imperativ
Bekreftende
duhandikapp
viLa oss handikappe
derehandikapp
Nektende
duikke handikapp! (handikapp ikke)
dereikke handikapp! (handikapp ikke)
Dine siste søk