Norsk-Engelsk oversettelse av hardne

Oversettelse av ordet hardne fra norsk til engelsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

hardne på engelsk

hardne
allmennverb harden
Liknende ord

 
 

hardne som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(Å) hardnehardnendehardnet
Indikativ
1. Presens
jeghardner
duhardner
hanhardner
vihardner
derehardner
dehardner
8. Presens perfektum
jeghar hardnet
duhar hardnet
hanhar hardnet
vihar hardnet
derehar hardnet
dehar hardnet
2. Preteritum (Fortid)
jeghardnet
duhardnet
hanhardnet
vihardnet
derehardnet
dehardnet
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jeghadde hardnet
duhadde hardnet
hanhadde hardnet
vihadde hardnet
derehadde hardnet
dehadde hardnet
4a. Presens futurum
jegvil/skal hardne
duvil/skal hardne
hanvil/skal hardne
vivil/skal hardne
derevil/skal hardne
devil/skal hardne
11a. Preteritum futurum
jegvil/skal ha hardnet
duvil/skal ha hardnet
hanvil/skal ha hardnet
vivil/skal ha hardnet
derevil/skal ha hardnet
devil/skal ha hardnet
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jegville/skulle hardne
duville/skulle hardne
hanville/skulle hardne
viville/skulle hardne
dereville/skulle hardne
deville/skulle hardne
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jegville/skulle ha hardnet
duville/skulle ha hardnet
hanville/skulle ha hardnet
viville/skulle ha hardnet
dereville/skulle ha hardnet
deville/skulle ha hardnet
Imperativ
Bekreftende
duhardn
viLa oss hardne
derehardn
Nektende
duikke hardn! (hardn ikke)
dereikke hardn! (hardn ikke)
Dine siste søk