Norsk-Engelsk oversettelse av herje

Oversettelse av ordet herje fra norsk til engelsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

herje på engelsk

herje
allmennverb devastate, lay waste, plunder, play havoc
Synonymer for herje
Avledede ord av herje
Fler eksempler
1.Hele tiden opptatt av å bore. men nå skal de ikke få herje lenger, iallefall ikke i Undredal kirke.
2.Hos samene kunne ulveflokkene til sine tider herje stygt blant rein.
3.I 10 kuldegrader fikk nordvesten herje fritt.
4.Men barna får ikke herje som de vil i lokalene.
5.Men derefter begynte Berit Aunli og Brit Pettersen å herje, så flere NMgull er det ikke blitt på den blide Meldaljenta.
6.Men samnorsklinjen ble da oppgitt ved oppløsningen av Norsk Språknemnd i begynnelsen av 70årene efter å ha fått herje vilt med morsmålet helt siden den ble unnfanget i 1951 ?
7.Politimesteren i South Yorkshire uttalte efter de dramatiske morgentimene at enkelte streikevakter åpenbart tror at streiken gir dem frie hender til" å herje og ramponere", og han stilte seg tvilende til om alle som deltok i tumultene virkelig var seriøst streikende grubearbeidere.
8.På Nationaltheatret stasjon skal ombygging - og kaos herje i minst et år.
9.Verst er tilstanden i Afrika, der hungersnød i større målestokk oppgis å herje minst 26 land.
10.Vi forstår det så godt, grottenes utforming og beliggenhet gir en fantastisk isolerende effekt både mot kulden og varmen som kan herje i dette fjellandet.
11.La de herje, bare deres aktivitet ikke går ut over andre i for stor grad, uttaler professor Arne Næss til Aftenposten.
12.Agnes kan ennå herje meg, sukker Liv Dommersnes.
13.De eldre får sin dag med Odd Grythe på St. Hanshaugen, for barna blir det tryllekunster og Flåklypacollage, mens Stuntpoetene skal herje i Hjortedammen.
14.Det er forstemmende å se hvordan det kan utvikle seg til når folk som vil lage bråk får herje hemningsløst.
15.Det er noen av stikkordene for sprengfrosten som bare fortsetter å herje over Frankrike.
16.Det må aldri bli slik at pøbelen vet at den kan herje fritt, mens godtfolk bak avisen trøster seg med at det ikke er deres tur denne gangen.
17.En fantastisk opplevelse å la seg herje med av bølgene, men samtidig vite og føle at vi hadde overtaket.
18.Koleraen kunne også herje.
19.Men redeplyndrerne som har operert på øyene ikke bare i vår, - men som synes å ha gjort det til en tradisjon å herje i fuglefjellene - har tatt med seg eller ødelagt alt de er kommet over av fugleegg.
20.Norges Fotballforbunds generalsekretær Trygve Bornø sier det er forstemmende når bråkmakerne får herje hemningsløst.
21.Over 800 politimenn i større svenske byer sykmeldte seg lørdag i protest mot et forslag om en ny lønnsordning, og i Stockholm førte politifraværet til at en større ungdomsgjeng fikk herje temmelig fritt natt til søndag.
22.På pensjonatet i Ansnæs bretter fur Inger Herje ut sitt barndomshjem, hennes mann Erik leier ut båter og fiskeredskap.
23.Riktignok fikk Lillestrøm aldri muligheten til å" herje" slik de gjorde med Eik, men var likevel flere hakk bedre enn Moss.
24.Særlig retter de utsatte grupper sin vrede mot de såkalte myke politimetoder, som de mener fører til at deres plageånder får herje fritt.
Liknende ord

 
 

herje som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(Å) herjeherjendeherjet
Indikativ
1. Presens
jegherjer
duherjer
hanherjer
viherjer
dereherjer
deherjer
8. Presens perfektum
jeghar herjet
duhar herjet
hanhar herjet
vihar herjet
derehar herjet
dehar herjet
2. Preteritum (Fortid)
jegherjet
duherjet
hanherjet
viherjet
dereherjet
deherjet
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jeghadde herjet
duhadde herjet
hanhadde herjet
vihadde herjet
derehadde herjet
dehadde herjet
4a. Presens futurum
jegvil/skal herje
duvil/skal herje
hanvil/skal herje
vivil/skal herje
derevil/skal herje
devil/skal herje
11a. Preteritum futurum
jegvil/skal ha herjet
duvil/skal ha herjet
hanvil/skal ha herjet
vivil/skal ha herjet
derevil/skal ha herjet
devil/skal ha herjet
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jegville/skulle herje
duville/skulle herje
hanville/skulle herje
viville/skulle herje
dereville/skulle herje
deville/skulle herje
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jegville/skulle ha herjet
duville/skulle ha herjet
hanville/skulle ha herjet
viville/skulle ha herjet
dereville/skulle ha herjet
deville/skulle ha herjet
Imperativ
Bekreftende
duherj
viLa oss herje
dereherj
Nektende
duikke herj! (herj ikke)
dereikke herj! (herj ikke)
Dine siste søk