Norsk-Engelsk oversettelse av herse

Oversettelse av ordet herse fra norsk til engelsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

herse på engelsk

herse
allmennverb bully, order around
Fler eksempler
1.De som helst vil herse med andre, men som selv aldri løfter en finger til praktiske gjøremål.
2.Han hørte batterioffiseren herse rundt med kanonmannskapene.
3.Han likte å herse med samene.
4.Vi vet at den såkalte veteranregelen gjør at de som snart skal dimitteres har en slags uskreven rett til å herse med nykommerne.
5.De nye boligene må bygges i samme stil som de gamle, sa Bjørn Herse, formann i Bakkehaugen Vel.
6.Det handler også om hva som kan skje hvis vi blindt underordner oss våre ledere og lar oss herse med av personer som absolutt må demonstrere sin makt.
7.Det kan jeg berolige alle dem med som frykter at vi kommer til å miste de" grønne lungene" vi har, sa Bjørn Herse til slutt.
8.Dvs. en kan sparke, slå og herse med den efter eget forgodtbefinnende, det er jo bare et dyr !
9.Jeg er en av gutta, folk har skjønt at det ikke går å herse med meg.
10.Med myndighetenes velsignelse kunne de herse med både elever og lærere, men hersingen ga beskjedne resultater.
Liknende ord

 
 

herse som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(Å) hersehersendeherset
Indikativ
1. Presens
jegherser
duherser
hanherser
viherser
dereherser
deherser
8. Presens perfektum
jeghar herset
duhar herset
hanhar herset
vihar herset
derehar herset
dehar herset
2. Preteritum (Fortid)
jegherset
duherset
hanherset
viherset
dereherset
deherset
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jeghadde herset
duhadde herset
hanhadde herset
vihadde herset
derehadde herset
dehadde herset
4a. Presens futurum
jegvil/skal herse
duvil/skal herse
hanvil/skal herse
vivil/skal herse
derevil/skal herse
devil/skal herse
11a. Preteritum futurum
jegvil/skal ha herset
duvil/skal ha herset
hanvil/skal ha herset
vivil/skal ha herset
derevil/skal ha herset
devil/skal ha herset
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jegville/skulle herse
duville/skulle herse
hanville/skulle herse
viville/skulle herse
dereville/skulle herse
deville/skulle herse
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jegville/skulle ha herset
duville/skulle ha herset
hanville/skulle ha herset
viville/skulle ha herset
dereville/skulle ha herset
deville/skulle ha herset
Imperativ
Bekreftende
duhers
viLa oss herse
derehers
Nektende
duikke hers! (hers ikke)
dereikke hers! (hers ikke)
Dine siste søk