Norsk-Engelsk oversettelse av heve

Oversettelse av ordet heve fra norsk til engelsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

heve på engelsk

heve
formålverb heave
Synonymer for heve
Avledede ord av heve
Fler eksempler
1.En god sivilberedskap vil heve atomterskelen.
2.Gjennom hele etterkrigstiden har det å kunne skaffe seg en god bolig vært et politisk akseptert mål, og det er jo nettopp gjennom skattesystemet det har vært mulig for folk flest å heve boligstandarden.
3.Innføringen av offensive, konvensjonelle våpen og nye doktriner i VestEuropa begrunnes med at det vil heve atomterskelen" hevder Nei til atomvåpens Inge Eidsåg i Aftenposten 28 / 9.
4.Jeg er fra Massachusetts, og jeg synes vi har rett til å heve oss over de andre statene, for vi er tross alt den eneste staten med tre senatorer," sa Tom Lehrer da den tredje av Kennedybrødrene ble valgt.
5.Med disse ord avslo en representant for organisasjonen Nei til atomvåpen under et debattmøte nylig å diskutere hvorvidt styrkelse av den vestlige allianses konvensjonelle forsvar kunne bidra til å heve atomterskelen.
6.Toddo", som han kalles, er et typisk eksempel på at en god kommentator virkelig kan heve nivået på en sending.
7.(New York Times) Jesse Jackson og Fidel Castro har klart å heve det internasjonale mediadiplomatiets kunst til høyder som vanligvis er forbeholdt overhoder for mektige nasjoner.
8.At jeg kan komme hit til Norge og spille sammen med en dirigent som er bosatt i SovjetUnionen, er efter min mening et glimrende eksempel på at det nytter å heve musikken over vanlige politiske skillelinjer.
9.Da borgermesteren sa han ville ha lik premieutbetaling i de klassene, trodde jeg han mente førsteplassen, sier Lebow, som nok noe motstrebende er gått med på å heve også premiene for nummer to og nummer tre.
10.Departementets forslag om å gi oss to nye musikerstillinger viser at man føler ansvaret for å heve standarden i norsk musikkliv.
11.Det er helt nødvendig å heve materiellandelen på budsjettet.
12.Det er helt uakseptablet at lønnstagerne skal måtte betale for å heve sin lønn.
13.Det er riktig at jeg gjennom en årrekke har støttet reformer for å heve folks levestandard og bedre deres livsvilkår.
14.Det er vel og bra å være høflig, men av og til er det på sin plass å glemme gode manerer og heve stemmen en tanke.
15.Det moralske spørsmål om hvorvidt menneskene har rett til å heve seg over andre levende skapninger, kompliserer en lovgivning om dyrenes rettigheter, sier Judith Hampson ved RSPCA.
16.Det snakkes mye om å styrke NATOs konvensjonelle forsvar for å kunne heve atomterskelen.
17.Det sovjetiske folk stigmatiserer i vrede de kriminelle og deres medhjelpere som våget å heve sin hånd mot Indias enestående leder.
18.Det ville ikke være vanskelig for oss å saldere et budsjett ved å heve studentenes semesteravgift, men vi mener dette ikke er riktig.
19.En belastning har det nok i så fall også vært å måtte forhøye sporveistakster og egenbetaling for barnehaveplass, heve festegrunnlaget og nå sist redusere fritagelsestid for eiendomsskatt for husbankfinansierte boliger.
20.Femtilapper og hundrelapper lar mange være å heve, og denne tendens utgjør en såvidt stor andel som fem prosent av hele premiebeløpet.
21.Hvis jeg får dra til OL, så har jeg noen momenter til som jeg kan legge inn i tre apparater, momenter som jeg har trent på lenge, som bør kunne heve karakterne enda litt.
22.Hvis vi skal bli stengt på alle områder hvor vi søker konvensjonelle svar på vårt sikerhetsbehov, blir det svært vanskelig å heve atomterskelen.
23.Jeg har ventet i fem år på at det skulle skje noe, sier Nunn, som påpeker at det er nødvendig å styrke Europas konvensjonelle forsvar også for å heve atomterskelen.
24.Jeg tror at man med dette forslaget starter i feil ende for å heve nivået i norsk fotball, sier landslagstrener Tor Røste Fossen.
25.Jeg ville nå iallfall synes det var direkte pinlig å heve trygd i din alder.
26.Kvalitetsvarer bør bli relativt billigere, om nødvendig ved å heve prisene på dårligere varer.
27.Målbevisst innsats og sterkere virkemidler må til for å heve den hygieniske standard i en rekke virksomheter som produserer og omsetter matvarer i Oslo, opplyser byveterinær Per Høybråten i næringsmiddelkontrollens årsrapport for 1983.
28.Og nettopp nå, når vi ved høstens store pengeinnsamling skal heve den moralske pekefinger mot all verdens undertrykkere.
29.Oppsiktsvekkende at Arbeiderpartiet ikke vil heve straffen for grove ran, mente justisminister Mona Røkke.
30.Prosjektet som ble påbegynt i 1981, går ut på å vise hva som er nødvendig av tiltak og styrking for å heve den kriminelle lavalder slik at ingen under 16 år skal kunne fengsles, uttaler psykiater Helge Waal i Sosialdepartementet, som har vært prosjektleder for Buskerudprosjektet.
Liknende ord

 
 

heve som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(Å) hevehevendehevet
Indikativ
1. Presens
jeghever
duhever
hanhever
vihever
derehever
dehever
8. Presens perfektum
jeghar hevet
duhar hevet
hanhar hevet
vihar hevet
derehar hevet
dehar hevet
2. Preteritum (Fortid)
jeghevet
duhevet
hanhevet
vihevet
derehevet
dehevet
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jeghadde hevet
duhadde hevet
hanhadde hevet
vihadde hevet
derehadde hevet
dehadde hevet
4a. Presens futurum
jegvil/skal heve
duvil/skal heve
hanvil/skal heve
vivil/skal heve
derevil/skal heve
devil/skal heve
11a. Preteritum futurum
jegvil/skal ha hevet
duvil/skal ha hevet
hanvil/skal ha hevet
vivil/skal ha hevet
derevil/skal ha hevet
devil/skal ha hevet
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jegville/skulle heve
duville/skulle heve
hanville/skulle heve
viville/skulle heve
dereville/skulle heve
deville/skulle heve
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jegville/skulle ha hevet
duville/skulle ha hevet
hanville/skulle ha hevet
viville/skulle ha hevet
dereville/skulle ha hevet
deville/skulle ha hevet
Imperativ
Bekreftende
duhev
viLa oss heve
derehev
Nektende
duikke hev! (hev ikke)
dereikke hev! (hev ikke)
Dine siste søk