Norsk-Engelsk oversettelse av husere

Oversettelse av ordet husere fra norsk til engelsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

husere på engelsk

husere
allmennverb ravage, play havoc, raise hell
Synonymer for husere
Fler eksempler
1.Slik må ikke spilledjevelen få husere, mener myndighetene.
Liknende ord

 
 

husere som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(Å) huserehuserendehusert
Indikativ
1. Presens
jeghuserer
duhuserer
hanhuserer
vihuserer
derehuserer
dehuserer
8. Presens perfektum
jeghar husert
duhar husert
hanhar husert
vihar husert
derehar husert
dehar husert
2. Preteritum (Fortid)
jeghuserte
duhuserte
hanhuserte
vihuserte
derehuserte
dehuserte
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jeghadde husert
duhadde husert
hanhadde husert
vihadde husert
derehadde husert
dehadde husert
4a. Presens futurum
jegvil/skal husere
duvil/skal husere
hanvil/skal husere
vivil/skal husere
derevil/skal husere
devil/skal husere
11a. Preteritum futurum
jegvil/skal ha husert
duvil/skal ha husert
hanvil/skal ha husert
vivil/skal ha husert
derevil/skal ha husert
devil/skal ha husert
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jegville/skulle husere
duville/skulle husere
hanville/skulle husere
viville/skulle husere
dereville/skulle husere
deville/skulle husere
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jegville/skulle ha husert
duville/skulle ha husert
hanville/skulle ha husert
viville/skulle ha husert
dereville/skulle ha husert
deville/skulle ha husert
Imperativ
Bekreftende
duhuser
viLa oss husere
derehuser
Nektende
duikke huser! (huser ikke)
dereikke huser! (huser ikke)
Dine siste søk