Norsk-Engelsk oversettelse av i praksis

Oversettelse av ordet i praksis fra norsk til engelsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

i praksis på engelsk

i praksis
eksperimentannet practically
  mulighetannet in practice
Anagram av i praksis
Eksempler med oversettelse
I teorien er det ingen forskjell mellom teori og praksis. Men, i praksis er det.
I teorien er det mulig, men i praksis er det svært vanskelig.
Det er svært vanskelig å omsette det som vi har sagt til praksis.
Liknende ord

 
 

Fler eksempler
1.Dette vil i praksis kunne føre til at den videre fordeling, som foretas av skuesillerandelen ikke lar seg gjennomføre", het det i brevet.
2.Forholdet mellom regjeringen og stortingsgruppene kan være problematisk fordi det i praksis er ganske umulig å samordne saksbehandlingen på regjerings og gruppeplan slik at enhver liten friksjon kan unngås.
3.Jeg har siktet på å gi dem som skal arbeide med markedsføringsspørsmål, et innblikk i rettsreglene ved situasjoner de vil møte i praksis.
4.Men det kan tyde på at det ikke er så lett for Høyre å få til dette i praksis.
5.(Det dreier seg om en søsterrigg til serviceriggen" Regalia", som nå er nesten ferdigbygget ved verftet og dermed i praksis ute av ordreboken.
6.Arbeiderpartiet må også vise i praksis at partiet ønsker mangfold og ikke en mediesituasjon som innebærer at hele det norske folk blir paralysert av" Dynastiet" eller hva det nå måtte være på programmet i en TVkanal.
7.Brorskapets deltagelse i det politiske liv har dertil hatt den ideologiske bivirkning at alle de øvrige partiene - fra ytterste venstre til ytterste sekulære høyre - har sluttet seg til tanken om islamsk lov, sharia, som retningsgivende for staten, fortsetter professor Ibrahim, som imidlertid ikke venter at dette vil få særlig drastiske følger i praksis.
8.Da bør også de sosialdemokratiske partier i praksis vise vilje til å gi de nødvendige bevilgningsøkninger for å nå dette mål ?
9.De byråkratiske skriftlige arbeidene er unødvendige og lar seg i praksis ikke gjennomføres over tid, heter det.
10.Derfor er det lite trolig at Paris i praksis vil sette inn sine atomvåpen mot et konvensjonelt / kjemisk sovjetisk angrep, og hva har man da tilbake, spør han.
11.Derfor ønsker jeg en lovregulering av samboerforhold hjertelig velkommen, selv om det neppe kan bli praksis på mange år.
12.Dersom Staten skal ta med den ene hånd hva den gir med den andre, vil så mange rammes av omlegningen at den i praksis blir ugjennomførlig, mener Erling Norvik.
13.Dessuten må samarbeidslinjen i Norsk ishockey gjennomføres i praksis.
14.Det betyr i praksis at det er andre skattydergrupper som reduserer sin levestandard for å opprettholde arbeidsplasser i vanskelig stillede bedrifter, sa statsråd Presthus, som tilføyet at det må være et mål for slike bedrifter å frigjøre seg fra dette støttebehovet før man bevilger seg større lønnstillegg.
15.Det er flere måter å utnytte dette prinsippet på i praksis, og efter vår erfaring vil dette i mange tilfeller være en forbedret måte å gjennomføre ventilasjon på i forhold til prinsippet om full omrøring.
16.Det er for å undersøke hva et slikt opplegg innebærer i praksis - både teknisk, økonomisk og kulturelt - at Akershus Informasjon A / S, som eies av arbeiderpressen, vil ta et initiativ til å søke om en slik konsesjon, opplyser styreformannen.
17.Det er ikke noe problem i praksis.
18.Det er spennende å se hvordan det naturlige utvalg egentlig foregår hos dyr, hvordan den darwinistiske lære skjer i praksis, forklarer Røskaft for Aftenposten.
19.Det sier seg selv at de erfaringer vi i praksis har høstet av målrettede, moderate skatte og avgiftslettelser vil bli retningsgivende for vår behandling av Skattekommisjonens innstilling.
20.Det som virkelig sjokkerte meg, var å se hvordan mange av de viktigste lovene våre, for eksempel arbeidslover og jordlover, i praksis ikke blir satt ut i livet.
21.Det var i grevens tid, utbrøt han efter fallseieren over svensken Anders Bukk i det som i praksis var en ren finale i 52 kgklassen.
22.Det vil i praksis si at kommunen nå overfører sine driftskostnader til brukerne.
23.Det vil i praksis si at vi satser på datakraft plassert ved de enkelte sykehus for å oppnå maksimal fleksibilitet.
24.Det ville i praksis gjøre prøvetagningen enklere, et lite stikk i fingeren.
25.Det virker som om kineserne først finner ut hva som bør gjøres i praksis.
26.Dette er en viktig oppgave for partiet, sa Tsjernenko, uten å komme inn på hvordan den skal løses i praksis.
27.Dette vakte stor motstand og torpederte i praksis gjennomføring av Markaloven, og satte den i miskreditt hos politikerne, sier han.
28.Ekspertene er enige om at under naturforhold som de vi har i Israel, tar det en generasjon - i praksis 25 år - å fordoble jordbruksproduksjonen.
29.En del ideer kan nok omsettes i praksis uten at det skulle by på altfor store problemer.
30.En motorsyklist må lære i praksis hvilke hensyn han eller hun må ta i trafikken - for bilistene tar ikke hensyn.
Dine siste søk