Norsk-Engelsk oversettelse av ikke klar

Oversettelse av ordet ikke klar fra norsk til engelsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

ikke klar på engelsk

ikke klar
allmenn? not ready
Eksempler med oversettelse
Ulykkesårsaken er ennå ikke klar.
Tom var ikke klar for å dø.
Jeg vil ikke være klar.
Er du klar? "Tvert imot; jeg har ikke engang begynt ennå."
Du er ikke klar ennå, er du?
Jeg vet ikke om du er klar til å se det jeg har lyst å vise deg.
Er du klar til å ta over hvis Tom ikke kunne gjøre lenger?
Vi gikk uten ham fordi han ikke var klar.
Liknende ord

 
 

Fler eksempler
1.Da jeg trådte ut av styret i mai, var jeg ikke klar over hvordan det økonomiske resultat for første halvår ville bli, sier han.
2.Da vi skrev kontrakt med Jon Michelet, var vi ikke klar over at FrokostTV skulle gå så lenge som det nå er bestemt.
3.Du var ikke klar over, da, at dette kunne innbringe midler urettmessig ? spurte aktor, politiadjutant Tore Lindseth.
4.Inger Bente Rygh var ikke klar over at hun var efterlyst, og hun ble forskrekket over å høre om hvilket eftersøkningsapparat som var blitt satt i gang for å finne henne, opplyser konstituert lensmann Odd Kappfjell ved lensmannskontoret til NTB.
5.Jeg var ikke klar over at de nordiske utenriksminstre har undertegnet en henstilling om boikott av kulturelt og idrettslig samkvem med SydAfrika.
6.Jeg var ikke klar over at dette var politikk, sa han.
7.Jeg var ikke klar over at utstyret kunne brukes til ubåtsøk, og hadde ingen anelse om hva som videre skjedde med lasten, sier Sverre SchlytterHenrichsen til Aftenposten.
8.Jobben er ikke klar ennå, men jeg regner med det skal gå i orden.
9.Mange av disse unge er ikke klar over at de foretar seg noe ulovlig når de" knekker" programmene.
10.Mange eldre er ikke klar over sine rettigheter, mange vet ikke engang hvilket sosialkontor de tilhører, sier Lerstein.
11.Vi var faktisk ikke klar over hvor mange gode avistegnere vi har her i landet før innsamlingen begynte, innrømmer Graff.
12.Wenche Myhre var ikke klar over jegformen innrømmer Støa.
13.Aksjonen mot nordmennene må være en stor misforståelse,mener ambassadør Bjørn Blakstad i Madrid.Aftenposten har fra flere hold fått antydet at aksjonen er satt i verk for å holde ute import av fiskevarer fra EFland.De spanske demonstrantene er tydeligvis ikke klar over at Norge ikke er medlem av Fellesmarkedet.
14.Alfredo er ikke klar for OL foreløbig, fordi han venter på å få innvilget norsk statsborgerskap.
15.Alle er heller ikke klar over at man kan få oppstrammet huden for eksempel efter en graviditet og amming, eller at fødsels og strekkemerker i huden kan forbedres.
16.Alle er imidlertid ikke klar over at det er flere krav som bør tilfredsstilles.
17.Arbeidsledighet og økte boutgifter,det er realiteten bak den eksplosive økningen i Oslo kommunes sosialhjelp ifjor.Utgiftene økte med 49 prosent,fra 134 millioner kroner i 1982 til ca.200 millioner i 1983.Sosialsjef Marit Moe mener at økningen hovedsakelig skyldes flere klienter og ikke høyere utbetaling til den enkelte.Antall klienter var 15 400 i 1982.Oversikten for 1983 er ennå ikke klar, men det foreløpige anslag sier at antall sosialhjelpmottagere ifjor økte til ca. 20 000.
18.Beskrivelsen ville tatt seg fantastisk ut på en efterlysningsplakat om Grover hadde tatt den ned ord for ord, men han var ikke klar til å gå av med pensjon ennå.
19.Blodprøven er ennå ikke klar.
20.Da ranet utviklet seg som det gjorde, tok heller ikke jeg noe initiativ for å stanse utviklingen, men jeg var da heller ikke klar over hvordan det hele kom til å ende.
21.Dagbladet er åpenbart ikke klar over denne elementære kjensgjerning.
22.De andre rekruttene var riktignok ikke klar over at Dan Abrahamsen var jøde.
23.De ble ikke klar over feilen før imorges, da opprørte abonnenter ringte og lurte på om det skulle bli like tragisk til kvelden.
24.De er ikke klar over at Oslo har to lufthavner.
25.De fleste er heller ikke klar over skadevirkningene som løsningsmidler gir.
26.Den endelige avtale blir ikke klar før i neste uke.
27.Den endelige sammensetning av den lokale forvaltningsenhet er ennå ikke klar.
28.Den er imidlertid ikke klar, men spillerne får et glimrende gressunderlag på Torslandavallen i Göteborg idag.
29.Den langsiktige industriavtalen mellom ÅSV og det vesttyske bilkonsernet BMW er ennå ikke klar.
30.Den lærdommen blir selvfølgelig hengende med en resten av livet, men hvor bevisst jeg bruker den, er jeg faktisk ikke klar over.
Dine siste søk