Norsk-Engelsk oversettelse av immigrere

Oversettelse av ordet immigrere fra norsk til engelsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

immigrere på engelsk

immigrere
allmennverb immigrate
Fler eksempler
1.Ifjor fikk vel 3000 av ca. 11 900 vietnamesiske flyktninger i Hongkong immigrere til tredjeland.
Liknende ord

 
 

immigrere som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(Å) immigrereimmigrerendeimmigrert
Indikativ
1. Presens
jegimmigrerer
duimmigrerer
hanimmigrerer
viimmigrerer
dereimmigrerer
deimmigrerer
8. Presens perfektum
jeghar immigrert
duhar immigrert
hanhar immigrert
vihar immigrert
derehar immigrert
dehar immigrert
2. Preteritum (Fortid)
jegimmigrerte
duimmigrerte
hanimmigrerte
viimmigrerte
dereimmigrerte
deimmigrerte
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jeghadde immigrert
duhadde immigrert
hanhadde immigrert
vihadde immigrert
derehadde immigrert
dehadde immigrert
4a. Presens futurum
jegvil/skal immigrere
duvil/skal immigrere
hanvil/skal immigrere
vivil/skal immigrere
derevil/skal immigrere
devil/skal immigrere
11a. Preteritum futurum
jegvil/skal ha immigrert
duvil/skal ha immigrert
hanvil/skal ha immigrert
vivil/skal ha immigrert
derevil/skal ha immigrert
devil/skal ha immigrert
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jegville/skulle immigrere
duville/skulle immigrere
hanville/skulle immigrere
viville/skulle immigrere
dereville/skulle immigrere
deville/skulle immigrere
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jegville/skulle ha immigrert
duville/skulle ha immigrert
hanville/skulle ha immigrert
viville/skulle ha immigrert
dereville/skulle ha immigrert
deville/skulle ha immigrert
Imperativ
Bekreftende
duimmigrer
viLa oss immigrere
dereimmigrer
Nektende
duikke immigrer! (immigrer ikke)
dereikke immigrer! (immigrer ikke)
Dine siste søk