Norsk-Engelsk oversettelse av ingeniør

Oversettelse av ordet ingeniør fra norsk til engelsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

ingeniør på engelsk

ingeniør
yrke - mannsubst. engineer
  yrke - kvinnesubst. engineer
Synonymer for ingeniør
Avledede ord av ingeniør
Liknende ord

 
 

Wiki
Ingeniør er en yrkestittel som brukes av dem som har høyere teknisk utdannelse i ingeniørfag, eller som gjennom studium og praktisk arbeid har skaffet seg tekniske og allmenne kunnskaper slik at de kan sidestilles med disse. I motsetning til sivilingeniør og høgskoleingeniør er betegnelsen ingeniør ikke en beskyttet tittel. Ingeniørsoldater, tidligere også kalt sappører og pionerer, er militære spesialister som særlig arbeider med forsvarsanlegg, broer, skanser og andre byggverk.

Fler eksempler
1.Er du ikke lege, lærer, professor, ingeniør, journalist ?
2.Vikke grise til labbene mine på en sånn møkkabjønn," hyler han, og" bjønnen" er ingeniør Arne Aas, for anledningen overbevisende avskyelig.
3.Arbeidet har hittil gått som planlagt, sier anleggsleder Per Gunnar Hanssen i Ingeniør F. Selmer A / S, - og det hele skal være klart i september 1984, lover han.
4.Av yrke var jeg ingeniør i Statskraftverkene, og interessen for lokalhistorie fikk jeg da jeg i 50årene var formann i den gode, gamle Asker Skiklubb.
5.Både selve bygget og Norges Bank som institusjon er en meget god referanse som vil kunne bety mye for videre markedsføring både nasjonalt og internasjonalt, sier ingeniør Bjørn Kleppe, som er Autronicas markedskoordinator for prosjektet.
6.Dengang hadde jeg allerede begynt mine forberedelser med sikte på å bli ingeniør, innrømmer professor Hellem ved den oase han alltid har vendt tilbake til gjennom et omflakkende liv, foreldrenes hytte ved Lillesand.
7.Det er min ide, tilstår Jan Yngvar Jørgensen som allerede har lagt seg i hardtrening ved å sykle de syv milene tur / retur Framnes Mek. i Sandefjord hvor han jobber som ingeniør når han ikke klekker ut ville ideer.
8.Disse parkometrene er allerede i bruk i Trondheim og Bergen, så vi regner ikke med problemer, sier ingeniør Roger Skaug fra Trafikksjefens kontor.
9.Disse planene ligger nå til behandling hos Veikontoret i Akershus, og vi regner nok med at det vil ta bortimot to år før noe kan gjøres med denne problemveien, sier ingeniør Tom Linderud i reguleringsvesenet i Bærum.
10.For et håndlag den gutten har ! sier tantene, - han blir sikkert ingeniør.
11.I gymnasietiden var jeg oppsatt på å bli ingeniør og forsøkte å komme på en slik skole.
12.Jeg holdt på å si at jeg kom ut som ingeniør nærmest som et biprodukt, kommenterer han.
13.Opprinnelig tenkte jeg på å bli ingeniør.
14.Salget er kanskje gått noe tregere enn vi håpet, sa ingeniør Kjell Systad i Byggholt A / S.
15.Samtlige av dem som fikk tildelt bolig på Toppenhaug, har benyttet seg av muligheten til å delta i utformingen av boligen fra planleggingsstadiet, sier informasjonssjef Øyvind Steen hos Ingeniør F. Selmer A / S.
16.Tøv ! sa de avgjort, - gutten skal bli ingeniør, det skal bli folk av ham.
17.Vi er veldig nær målet nå og skal fintelle til styremøtet på Gol 24. og 25. oktober, sier Kris Kjærland, pensjonist på 56 år, ingeniør fra Bergen med fortid i Fremskrittspartiet og før det i Unge Høyre en gang i 1940 årene.
18.24. og 25. november får han hard kamp om 1. plassen med sivilingeniør Per Fodnæss, Ringerike, og ingeniør Inge Løken, Drammen.
19.43 rådgivende ingeniør og arkitektfirmaer innen petroleumsindustrien i østlandsområdet har gått sammen om å danne Petroconsult A / S. Formålet er å etablere et firma med kapasitet og kompetanse til å ta på seg oppgaver for petroleumsindustrien på land og til sjøs.
20.50 arbeidsplasser står i fare i ingeniør og malerfirmaet Rasjonelt Renhold A / S på Oppegård, som nå står på konkursens rand.
21.Aksjonærene i Ing. Thor Furuholmen har fått lempet på skatten ved gevinst som de oppnådde ved salg av aksjene til Ingeniør F. Selmer A / S. Denne aksjeoverdragelsen leder til en sammenslutning av to store norske entreprenørfirmaer som vil styrke mulighetene til å møte den økende konkurranse på det norske markedet og til å kunne konkurrere internasjonalt, heter det i en pressemelding fra Finansdepartementet.
22.Andor Coucheron og ingeniør Erik Hoff Vister.
23.At OBOS er med styrker gruppen, sier adm. direktør Nils O. Andresen i Ingeniør Thor Furuholmen A / S til Aftenposten.
24.At man dertil i Tvåan satte opp" Ingeniør Andrees luftferd", langdryg, men interessant, ga ytteligere konkurranse.
25.Av utdannelse var han ingeniør, men før han lot seg innrullere som frivillig i Den røde hær fra 1922 til 1923.
26.Bak ideen står entreprenørfirmaet Astrup Høyer A / S, Norconsult A / S og Ingeniør Chr. F. Grøner A / S. På mange måter er fjellinjen et kompromiss mellom Vannlinjen og Grunnlinjen.
27.Betydningen av denne uttalelsen kan med fordel prøves mot ingeniør Selvaags opplysning i Aftenposten 9. mai 1984 om at det er to og et halvt år siden Vannlinjen ble presentert for myndighetene.
28.Bjarne Hauge ble sivilingeniør ved Norges tekniske høgskole i 1914 og var ingeniør ved Oslo Materialprøveanstalt.
29.Byggearbeidene utføres som totalentreprise av Ingeniør F. Selmer A / S efter tegninger fra Alex Christiansens arkitektkontor A / S.
30.Byggherre er Bauer & Bech Prosjektutvikling A / S, som også har vært byggeteknisk og elektronisk konsulent, og hovedentreprenør er Bauer & Bech A / S ingeniør og entreprenørfirma.
Dine siste søk