Norsk-Engelsk oversettelse av inndele

Oversettelse av ordet inndele fra norsk til engelsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

inndele på engelsk

inndele
klassifikasjonverb arrange, classify, organize, systematize, order, sort
Synonymer for inndele
Avledede ord av inndele
Anagram av inndele
Fler eksempler
1.Dessuten er det på tale å inndele skjenkesteder i forskjellige prisklasser.
2.Det har vært vanlig å inndele de israelske partier i tre såkalte leirer ; en" sosialistisk" leir, idag anført av Arbeiderpartialliansen (Maarach), en" borgerlig" leir anført av Likudblokken og en religiøs leir.
3.For ytterligere å stimulere nærområdeaktiviteter, vil Skiforeningen på sikt inndele Oslo by og Bærum øst i 7 aktivitetsutvalg.
4.Liv Torgersen har ned hensikt unnlatt å inndele efter vanskelighetsgrader.
5.Med hensyn til geografien vil dog Bysidens medarbeider innskyte at det er synd at ikke Postverket og kommunen i sin tid kunne enes om å inndele byen efter samme mal.
6.Ragnhild Magerøy gav i et radiokåseri forleden innblikk i hvordan kirken i sin tid så seg nødt til å inndele utenomekteskapelige barn i rang, ikke minst som følge av geistliges feiltrinn.
7.Sporveisstyret har i et prinsippvedtak bestemt at det skal arbeides videre med å inndele Oslo i tre takstsoner, og takstnivået skal trappes opp slik at billettinntektene efter endel år skal dekke 50 prosent av driftsomkostningene.
8.Brukerforum"s database vil inndele informasjonen i to hovedgrupper : gule og hvite sider.
9.Derefter skal vi inndele stikkordene i henholdsvis positive, nøytrale og negative kolonner.
10.Engelskmennene er ganske enkelt ikke i stand til å la være å inndele hverandre omhyggelig efter bakgrunn og rang.
Liknende ord

 
 

inndele som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(Å) inndeleinndelendeinndelt
Indikativ
1. Presens
jeginndeler
duinndeler
haninndeler
viinndeler
dereinndeler
deinndeler
8. Presens perfektum
jeghar inndelt
duhar inndelt
hanhar inndelt
vihar inndelt
derehar inndelt
dehar inndelt
2. Preteritum (Fortid)
jeginndelte
duinndelte
haninndelte
viinndelte
dereinndelte
deinndelte
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jeghadde inndelt
duhadde inndelt
hanhadde inndelt
vihadde inndelt
derehadde inndelt
dehadde inndelt
4a. Presens futurum
jegvil/skal inndele
duvil/skal inndele
hanvil/skal inndele
vivil/skal inndele
derevil/skal inndele
devil/skal inndele
11a. Preteritum futurum
jegvil/skal ha inndelt
duvil/skal ha inndelt
hanvil/skal ha inndelt
vivil/skal ha inndelt
derevil/skal ha inndelt
devil/skal ha inndelt
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jegville/skulle inndele
duville/skulle inndele
hanville/skulle inndele
viville/skulle inndele
dereville/skulle inndele
deville/skulle inndele
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jegville/skulle ha inndelt
duville/skulle ha inndelt
hanville/skulle ha inndelt
viville/skulle ha inndelt
dereville/skulle ha inndelt
deville/skulle ha inndelt
Imperativ
Bekreftende
duinndel
viLa oss inndele
dereinndel
Nektende
duikke inndel! (inndel ikke)
dereikke inndel! (inndel ikke)
Dine siste søk