Norsk-Engelsk oversettelse av innenrikspolitikk

Oversettelse av ordet innenrikspolitikk fra norsk til engelsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

innenrikspolitikk på engelsk

innenrikspolitikk
allmenn? domestic policy
Synonymer for innenrikspolitikk

 
 

Fler eksempler
1.Anmodninger om utleveringer av antatte smuglere har vært et delikat problem i forholdet mellom USA og Colombia og i Andeslandenes innenrikspolitikk.
2.At dette også kan gjelde USAs innenrikspolitikk, er opptakten til årets valgkamp et godt eksempel på.
3.DEN fem år gamle dragkampen om Fellesskapets økonomiske ressurser kan vi langt på vei betrakte som et stykke" europeisk innenrikspolitikk" slik vi kjenner den fra de enkelte lands årlige budsjettoppgjør.
4.Det er lite sannsynlig, men debatten er i seg selv et bevis på at ingen driver innenrikspolitikk i Finland uten å kikke seg over skulderen i østlig retning.
5.Det er også forståelse for at dette spiller en viktig rolle i gresk innenrikspolitikk, og de andre NATOmedlemmer kan derfor tillate seg å se stort på enkelte av de utsagn som kommer fra Athen.
6.Det skyldtes at han hadde blandet seg utilbørlig mye opp i finsk innenrikspolitikk.
7.Det var blitt en slags politisk biscene, midt mellom innenrikspolitikk og utenrikspolitikk.
8.Ferraro har hittil først og fremst vært engasjert i parti og innenrikspolitikk.
9.Full stans i all nattflyvning på den store, internasjonale lufthavnen i Frankfurt og stans i all bygging av nye atomkraftverk i områdene omkring, er et mulig resultat av den første" rødgrønne koalisjon" som er i ferd med å se dagens lys i vesttysk innenrikspolitikk.
10.Her finnes tradisjonelt nok en blanding av utenriks og innenrikspolitikk.
11.Innenrikspolitikk blir viktig, og overskuddet til å tenke ut over dette perspektiv når det gjelder økonomisk politikk og arbeidsmarkedspolitikk og handelspolitikk, er ikke lenger tilstede.
12.President Augusto Pinochet har undertegnet et dekret som pålegger utlendinger som vil bo i Chile" ikke å engasjere seg i innenrikspolitikk" under oppholdet i landet.
13.Presidenten understreket også at Cuba ikke ville forandre sin innenrikspolitikk og sa at det skal" aldri" løsne på sine bånd med SovjetUnionen og andre sosialistiske land.
14.Selv fremholdt statsminister Botha i et TVintervju ombord i sitt fly på vei fra London, at han ikke ville ha latt statsminister Thatcher blande seg inn i sydafrikansk innenrikspolitikk, om hun så hadde forsøkt.
15.Valgene tyder på at partiet ønsker en klar markedsorientert linje i den økonomiske politikk, og en tydelig liberal kurs i saker som gjelder innenrikspolitikk og rettsvesen.
16.De fleste starter med lokal og innenrikspolitikk.
17.Det er en gammel og vel innarbeidet tradisjon blant britiske politikere at en ikke driver innenrikspolitikk under besøk i utlandet, dvs. at en ikke kritiserer sine politiske motstandere i hjemlandet offentlig under slike besøk.
18.Fra den kinesiske hovedstad har han skrevet om den dyptgående og viktige kursendring i Kinas innenrikspolitikk, om den økonomiske reform, om befolkningspolitikk, om økonomisk svindel, om dagligliv, om kjøkken og om familieforhold.
19.Men den kommer åpenbart til å få ringvirkninger både i indisk innenrikspolitikk og i forholdet til utlandet.
20.Og deres rapport om hans helsetilstand har ytterligere forsterket uroen for og følelsen av et forestående oppbrudd innen japansk innenrikspolitikk.
21.Og når det gjelder den historiske bakgrunn, er det mange aspekter, både ved vesttysk innenrikspolitikk og utenrikspolitikk, som bare kan forklares ved den fryktelige arv som Forbundsrepublikken har å bære på.
22.Også senere har det vist seg på ny og på ny at det er først når en konflikt ute i verden blir hjemlig innenrikspolitikk, at saken for alvor vekker gjenklang.
23.På spørsmålet om han var overrasket over at den norske regjering var kommet så raskt ut med sitt nei til SDI og derefter har sendt en forskerdelegasjon til USA for å se på prosjektet og over at avgjørelsesprosessen ikke var foregått i motsatt rekkefølge, sa Shultz at han ikke ville blande seg inn i norsk innenrikspolitikk.
24.Situasjonen var egentlig symbolsk for Romanias president Nicolae Ceausescu, Østblokkens utenrikspolitiske problembarn med Warszawapaktens hardeste innenrikspolitikk.
Dine siste søk