Norsk-Engelsk oversettelse av innsprøytning

Oversettelse av ordet innsprøytning fra norsk til engelsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

innsprøytning på engelsk

innsprøytning
allmenn? injection
Synonymer for innsprøytning
Liknende ord

 
 

Fler eksempler
1.Behandlingen ble gitt som intramuskulære injeksjoner (innsprøytning i muskulaturen) tre ganger i uken med ialt 12 injeksjoner i en fire ukers periode.
2.Den har fått overliggende kamaksler og leveres med forgasser eller direkte innsprøytning, sistnevnte eventuelt med turbo (blir lansert senere).
3.Deres resept er innsprøytning av enda flere oljemilliarder enn Regjeringen har funnet forsvarlig, oppblåsning av offentlige budsjetter og skatteskjerpelser - med ny, sterk inflasjon og svekket konkurranseevne som uunngåelige følger.
4.En innsprøytning av kapitalistiske virkemidler.
5.Flere storbanker kom i samarbeide med myndighetene til unnsetning for Continental Illinois National Bank & Thrust Co. med en innsprøytning på 7,5 milliarder dollar.
6.Hovedproblemet med Arbeiderpartiets programforslag er imidlertid at det vil kreve en kraftig øket innsprøytning av oljepenger i økonomien, både i form av tradisjonelle budsjetter og via en eller annen form for" statlig oljefond".
7.I forbindelse med prosessen i Sarajevo ble det både snakket om utenlandsk påvirkning og innsprøytning av oljepenger i det jugoslaviske muslimsamfunn.
8.Skiens Ballklubb fikk, ifølge trener Gunnar Pettersen, en mental innsprøytning allerede før kampen, da spillerne så serielederens forberedelser.
9.Så er spørsmålet om den amerikanske kongress er rede til å gi El Salvador og de øvrige land den gigantiske økonomiske innsprøytning som er absolutt nødvendig om man skal ha håp om en fredelig løsning.
10.Bilene blir utstyrt med en nyutviklet toliters motor med forgasser eller elektronisk innsprøytning.
11.Bærum kommune ønsker ikke bare en solid innsprøytning i helse og sosialsektoren, men en komite foreslår en omlegging av administrasjonen.
12.Den nye toliters motoren får trolig 106 hestekrefter i forgasserversjonen og 124 med elektronisk innsprøytning.
13.Det vil sannsynligvis bli senket utstyr ned i selve brønnen og laget huller for innsprøytning av spesialsement.
14.En markedsanalytiker i Washington sier at dette nok er nødvendig, men tilføyer at en ny innsprøytning av kapital ikke endrer markedet for UPIs tjenester.
15.Som en permanent løsning på Ekofisk, utreder Phillips for tiden mulighetene for innsprøytning av nitrogen fra en egen plattform.
16.Telekommunikasjonene skal få en massiv innsprøytning av teknologi.
Dine siste søk