Norsk-Engelsk oversettelse av jernbaneforbindelse

Oversettelse av ordet jernbaneforbindelse fra norsk til engelsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

jernbaneforbindelse på engelsk

jernbaneforbindelse
jernvognersubst. railroad connection, connection

 
 

Fler eksempler
1.Planene om en fergefri motorvei og jernbaneforbindelse mellom Oslo og SentralEuropa inneholder adskillig realisme, sier statssekretær Anders Madslien i Samferdselsdepartementet.
2.De fantastiske planene for en fergefri motorvei og jernbaneforbindelse mellom Oslo og SentralEuropa er fortsatt under utvikling.
3.Dette innebærer en dobbeltsporet jernbaneforbindelse i to parallelle, sammenbundne rør under Kanalen.
4.Engelsk / fransk vei / jernbaneforbindelse over Kanalen, skandinavisk vei / jernbaneforbindelse med NordTyskland og en ny felleseuropeisk hurtigtogsforbindelse.
5.Koppang var overnattingssted for reisende mellom Oslo og Trondheim den gang Rørosbanen var eneste jernbaneforbindelse mellom de to byer.
6.Når den nye mellomriksveien NarvikKiruna blir ferdig høsten 1984, blir Narvik det fremste nordnorske trafikkknutepunktet med tre storflyplasser innen 1 - 2 timers kjøring (Evenes, Bardufoss og Kiruna) samt småflyplass i Narvik by, med jernbaneforbindelse fra Narvik over Kiruna til SydNorge og Kontinentet, med veiknutepunktet E6 / Nordkalottveien / veiforbindelsen til Lofoten og Vesterålen og med et av NordNorges beste kaianlegg, jernbanespor på kai.
7.Planen om å bygge en ny motorvei og jernbaneforbindelse OsloParis som et internasjonalt konsortium med Volvosjefen Pehr Gyllenhammar nå prøver å lansere, har fått en kjølig mottagelse i Nederland.
8.Det er vanskelig å gå til god jernbaneforbindelse mellom disse flyplassene.
9.Ellers kan det bli jernbaneforbindelse fra Røyken og båtforbindelse fra der man måtte ønske.
10.Forbindelsen fra Vestfold over fjorden til E6 og jernbaneforbindelse fra Asker til flyterminal bør inngå i planene.
Dine siste søk