Norsk-Engelsk oversettelse av jordbit

Oversettelse av ordet jordbit fra norsk til engelsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

jordbit på engelsk

jordbit
hagebruksubst. patch
Liknende ord

 
 

Dine siste søk