Norsk-Engelsk oversettelse av kakke

Oversettelse av ordet kakke fra norsk til engelsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

kakke på engelsk

kakke
allmennverb knock
  forbrenningsmotorverb ping, knock
  dørverb knock, rap, tap
Synonymer for kakke
Avledede ord av kakke
Fler eksempler
1.Den lille svartkledde mannen løfter stokken truende, står klar til å kakke meg i hodet.
Liknende ord

 
 

kakke som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(Å) kakkekakkendekakket
Indikativ
1. Presens
jegkakker
dukakker
hankakker
vikakker
derekakker
dekakker
8. Presens perfektum
jeghar kakket
duhar kakket
hanhar kakket
vihar kakket
derehar kakket
dehar kakket
2. Preteritum (Fortid)
jegkakket
dukakket
hankakket
vikakket
derekakket
dekakket
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jeghadde kakket
duhadde kakket
hanhadde kakket
vihadde kakket
derehadde kakket
dehadde kakket
4a. Presens futurum
jegvil/skal kakke
duvil/skal kakke
hanvil/skal kakke
vivil/skal kakke
derevil/skal kakke
devil/skal kakke
11a. Preteritum futurum
jegvil/skal ha kakket
duvil/skal ha kakket
hanvil/skal ha kakket
vivil/skal ha kakket
derevil/skal ha kakket
devil/skal ha kakket
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jegville/skulle kakke
duville/skulle kakke
hanville/skulle kakke
viville/skulle kakke
dereville/skulle kakke
deville/skulle kakke
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jegville/skulle ha kakket
duville/skulle ha kakket
hanville/skulle ha kakket
viville/skulle ha kakket
dereville/skulle ha kakket
deville/skulle ha kakket
Imperativ
Bekreftende
dukakk
viLa oss kakke
derekakk
Nektende
duikke kakk! (kakk ikke)
dereikke kakk! (kakk ikke)
Dine siste søk