Norsk-Engelsk oversettelse av kannisk

Oversettelse av ordet kannisk fra norsk til engelsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

kannisk på engelsk

kannisk
religionadjektiv canonical
Liknende ord

 
 

Dine siste søk