Norsk-Engelsk oversettelse av kaotisk

Oversettelse av ordet kaotisk fra norsk til engelsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

kaotisk på engelsk

kaotisk
forvirretadjektiv chaotic, disordered, jumbled
Synonymer for kaotisk
Liknende ord

 
 

Fler eksempler
1.Da var situasjonen kaotisk for begge parter.
2.Er moderne seriøs musikk mer kaotisk enn de gamle mesteres ?
3.Her er det helt kaotisk.
4.Situasjonen er kaotisk for pasienter i kommuner som ikke har godtatt den nye legeavtalen, sier president Bengt Lasse Lund i Lægeforeningen.
5.Situasjonen er kaotisk for pasienter i kommuner som ikke har godtatt den nye legeavtalen.
6.32 av de ialt 37 konsesjonshaverne var til stede på et heller kaotisk møte igår kveld, hvor målet var å bli enige om kanalfordeling.
7.Både i Waldemar Thranes gate og i Schweigaards gate kan imidlertid forholdene i rushtiden arte seg temmelig kaotisk - eftersom bilistene hverken overholder stans eller parkeringsforbudet, sier han.
8.Dagen idag ble en kaotisk dag for de fleste privatpraktiserende leger i Oslo.
9.Dagens situasjon med tilfeldige flertallskonstellasjoner i bystyret betegnes som kaotisk og uegnet til å styre en så stor og komplisert forvaltningsenhet som Oslo kommune.
10.Den er likevel ikke kaotisk.
11.Dersom man velger å legge taxiholdeplassen på dette sted vil trafikksituasjonen bli mildest talt kaotisk.
12.Det ble unødvendig dyrt og enormt kaotisk.
13.Det blir trangt og hektisk, kanskje også kaotisk i den svenske hovedstad.
14.Det er derfor en viss risiko at innføringen av det nye inntektssystemet kan bli kaotisk frem til kommunene blir istand til å påta seg det nye ansvaret for de nye oppgavene.
15.Det er derfor ikke full enighet om vi er på vei inn i en mindre kaotisk videofremtid på utstyrssiden.
16.Det er gledelig fordi vi nå opplever en noe kaotisk situasjon med for liten plass til de reisende, forteller distriktssjef Martin Killi til Aftenposten.
17.Det finnes følgelig ikke grunnlag for å hevde at behandlingen av saken har vært" kaotisk".
18.Det gjelder tvert imot et kaotisk anleggsområde, årelange raseringer av en rekke av de mest sentrale og representative sentrumsgater.
19.Det går frem av den at den forvirrende debatt om bankenes gebyrer og tjenester avslører noe i retning av et kaotisk problemkompleks for mange, også privatpersoner.
20.Det innebærer selvsagt ingen forbudslinje, men kan heller ikke være et kaotisk mangfold efter prøveog feilemetoden.
21.Det kommer nok til å bli en ganske stresset og kaotisk stemning rundt i butikkenen.
22.Det meste var kaotisk, men iår skal det bli bedre, har vi fått vite.
23.Det var en av de tiltalte som i sin forklaring hevdet at befalssituasjonen var kaotisk på det tidspunkt ulykken skjedde.
24.Det var ganske kaotisk stemning på doktor Rekves kontor imorges.
25.Det virket litt kaotisk, men nøyaktig klokken åtte, som annonsert, startet brostensdansen i Hjortedammen.
26.Dette er et helt urealistisk syn, hevder gruppen om en krigssituasjon som vil være helt uforutsigelig og trolig ukontrollerbar og kaotisk.
27.Efter en delvis mislykket og kaotisk prøvesanering med to sabotasjer av reguleringen i det vitale krysset Nedre Prinsdalsvei / Ljabruveien, la kommunalråd Arne Kvalheim (a) frem et forslag som sterkt modifiserer saneringen.
28.Ellers risikerer man å få en kaotisk diskusjon i valgkampen om en så viktig sak, sier Arbeiderpartiets formann og parlamentariske leder Gro Harlem Brundtland til Aftenposten.
29.En kaotisk blanding av parkeringsplasser, brakkeby og et Grønmo i miniatyr !
30.En kvinnelig politikonstabel som var blant de første som gikk inn i Markveien 61 i september 1982, forklarte som vidne at punkerungdommene kom rasende ned trappen med kjettinger og et naglebelte, og alt var blitt fullstendig kaotisk. hun fikk selv et slag over neseroten og ramlet bakover, men hun kunne ikke si om det var en punker som slo eller om en kollega ufrivillig hadde rammet henne over nesen under tumultene.
Dine siste søk