Norsk-Engelsk oversettelse av kapitulere

Oversettelse av ordet kapitulere fra norsk til engelsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

kapitulere på engelsk

kapitulere
overenskommelseverb capitulate [formal], surrender [formal], give up, yiild [formal]
  millitæriskverb capitulate, surrender
Synonymer for kapitulere
Fler eksempler
1.Jeg fikk melding om at sjefen i Harstad distrikt nektet å kapitulere for en hæroffiser, så jeg ble beordret dit.
2.Men er det ikke å kapitulere når du sier at dette drabantbysamfunnet er ugjennomtrengelig ?
3.Vi kan ikke bare kapitulere overfor denne type av terrorisme, fremholdt han under en valgturne i Iowa.
4.Allikevel måtte en forfjamset Arne Amundsen i LSKburet kapitulere i det 88. minutt.
5.Borgermester Edward Koch var blant dem som mente det var meningsløst å kapitulere for Malaysia.
6.De ansvarlige partier og politikere later til enten ikke å begripe dette, eller å kapitulere overfor den slagordpregede måte å markedsføre meninger.
7.De krever at vi skal ta et diktat og kapitulere", sa den regionale fagforeningsleder, Ernst Eisenmann, efter møtet fredag.
8.Den siste klassen som måtte kapitulere for vinden som aldri kunne bestemme seg, var tornadoene.
9.Derfor blir det aldri snakk om å kapitulere for arbeidsgiversiden.
10.Det gikk ytterligere åtte minutter før Frank Strømsnes i Djervmålet igjen måtte kapitulere.
11.Et stykke ut i 2. periode måtte han likevel kapitulere.
12.Fire ganger måtte Brumunddals keeper, Knut Skjelseth, (foran) kapitulere for Lynskudd på Bislett.
13.Først efter en drøy halvtimes spill måtte han kapitulere, da Petter Thoresen overrasket ham med et kvikt og lurt håndleddskudd i stedet for å legge en pasning til en medspiller.
14.Gjør han det, på toppen av sine sensasjonelle triumfer i nordlige stater, kan det bety at senator Walter Mondale må kapitulere i sitt forsøk på å bli demokratenes presidentkandidat.
15.Han klarte seg bedre enn kollega Tore Eriksen, men måtte kapitulere tre ganger.
16.Han måtte for første gang hittil i sesongen kapitulere da Jarle Ødegård scorets Starts trøstemål.
17.Han måtte først kapitulere fem minutter ut i tredjeperioden.
18.Han måtte kapitulere to ganger, Jørn Goldstein sto i de to første periodene.
19.Ivar Aasens gamle kongstanke har måttet kapitulere for middelmådig omgang med både bokmål og nynorsk.
20.Ivar Aasens kongstanke om et konsist skriftsprog" på norsk folkemåls grunn" har måttet kapitulere for middelmådig omgang med både bokmål og nynorsk.
21.Jeg ble sint, og var nær ved å kapitulere, men trøstet meg med at det bare var et par minutter igjen.
22.Kapitulere i vest idet invasjonstroppenes gjennombrudd kom, og slippe dem så langt inn i SentralEuropa som mulig.
23.Man innser ikke at man, hvis man ikke legger om forsvarsdoktrinen og militærsystemet, vil havne i den situasjon at presidenten risikerer å stå tilbake med bare to muligheter - enten å fyre løs med atomvåpnene eller kapitulere.
24.Men det er ingen grunn til å kapitulere av den grunn.
25.Men først og fremst må alkoholikeren kapitulere og være ærlig mot seg selv - innrømme at han er hjelpeløs overfor alkohol og at han ikke lenger kan mestre sitt liv.
26.Målene uteble før pause, men efter sidebytte måtte Lynkeeper Ulf Larsen kapitulere fem ganger.
27.Per Borten og Bergfrid Fjose ville bare kapitulere.
28.På den annen side må vi ikke kapitulere overfor høykostsyndromet, som jeg bruker å uttrykke det.
29.Spartas Roy Johansen (til v.) sørget for at Jim Martinsen i VIFburet måtte kapitulere efter bare to minutter, men det ble til slutt" Jimmern" og VIFgutta som vant.
30.Straffesparket, vel hardt dømt, derimot måtte hun kapitulere for, det gikk inn helt borte ved stolperoten.
Liknende ord

 
 

kapitulere som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(Å) kapitulerekapitulerendekapitulert
Indikativ
1. Presens
jegkapitulerer
dukapitulerer
hankapitulerer
vikapitulerer
derekapitulerer
dekapitulerer
8. Presens perfektum
jeghar kapitulert
duhar kapitulert
hanhar kapitulert
vihar kapitulert
derehar kapitulert
dehar kapitulert
2. Preteritum (Fortid)
jegkapitulerte
dukapitulerte
hankapitulerte
vikapitulerte
derekapitulerte
dekapitulerte
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jeghadde kapitulert
duhadde kapitulert
hanhadde kapitulert
vihadde kapitulert
derehadde kapitulert
dehadde kapitulert
4a. Presens futurum
jegvil/skal kapitulere
duvil/skal kapitulere
hanvil/skal kapitulere
vivil/skal kapitulere
derevil/skal kapitulere
devil/skal kapitulere
11a. Preteritum futurum
jegvil/skal ha kapitulert
duvil/skal ha kapitulert
hanvil/skal ha kapitulert
vivil/skal ha kapitulert
derevil/skal ha kapitulert
devil/skal ha kapitulert
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jegville/skulle kapitulere
duville/skulle kapitulere
hanville/skulle kapitulere
viville/skulle kapitulere
dereville/skulle kapitulere
deville/skulle kapitulere
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jegville/skulle ha kapitulert
duville/skulle ha kapitulert
hanville/skulle ha kapitulert
viville/skulle ha kapitulert
dereville/skulle ha kapitulert
deville/skulle ha kapitulert
Imperativ
Bekreftende
dukapituler
viLa oss kapitulere
derekapituler
Nektende
duikke kapituler! (kapituler ikke)
dereikke kapituler! (kapituler ikke)
Dine siste søk