Norsk-Engelsk oversettelse av kastrere

Oversettelse av ordet kastrere fra norsk til engelsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

kastrere på engelsk

kastrere
dyrverb castrate, alter, sterilize, emasculate, fix, geld, spay, neuter
Synonymer for kastrere
Fler eksempler
1.Loven tillater imidlertid at veterinær kan kastrere hund og katt når særlige bruksgrunner gjør at det trengs.
Liknende ord

 
 

kastrere som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(Å) kastrerekastrerendekastrert
Indikativ
1. Presens
jegkastrerer
dukastrerer
hankastrerer
vikastrerer
derekastrerer
dekastrerer
8. Presens perfektum
jeghar kastrert
duhar kastrert
hanhar kastrert
vihar kastrert
derehar kastrert
dehar kastrert
2. Preteritum (Fortid)
jegkastrerte
dukastrerte
hankastrerte
vikastrerte
derekastrerte
dekastrerte
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jeghadde kastrert
duhadde kastrert
hanhadde kastrert
vihadde kastrert
derehadde kastrert
dehadde kastrert
4a. Presens futurum
jegvil/skal kastrere
duvil/skal kastrere
hanvil/skal kastrere
vivil/skal kastrere
derevil/skal kastrere
devil/skal kastrere
11a. Preteritum futurum
jegvil/skal ha kastrert
duvil/skal ha kastrert
hanvil/skal ha kastrert
vivil/skal ha kastrert
derevil/skal ha kastrert
devil/skal ha kastrert
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jegville/skulle kastrere
duville/skulle kastrere
hanville/skulle kastrere
viville/skulle kastrere
dereville/skulle kastrere
deville/skulle kastrere
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jegville/skulle ha kastrert
duville/skulle ha kastrert
hanville/skulle ha kastrert
viville/skulle ha kastrert
dereville/skulle ha kastrert
deville/skulle ha kastrert
Imperativ
Bekreftende
dukastrer
viLa oss kastrere
derekastrer
Nektende
duikke kastrer! (kastrer ikke)
dereikke kastrer! (kastrer ikke)
Dine siste søk