Norsk-Engelsk oversettelse av kjekle

Oversettelse av ordet kjekle fra norsk til engelsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

kjekle på engelsk

kjekle
krangelverb squabble
  ordverb quarrel, argue, dispute, fall out, bicker, fight
Synonymer for kjekle
Anagram av kjekle
Fler eksempler
1.Som god og gammel kunde i Deres firma mener jeg å fortjene en bedre behandling enn stadig å måtte kjekle med en av Deres maskiner.
2.Vi kunne nok kjekle, og kjente vel iblant det som Inger Hagerup har kalt" den onde fryden ved å kunne såre".
Liknende ord

 
 

kjekle som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(Å) kjeklekjeklendekjeklet
Indikativ
1. Presens
jegkjekler
dukjekler
hankjekler
vikjekler
derekjekler
dekjekler
8. Presens perfektum
jeghar kjeklet
duhar kjeklet
hanhar kjeklet
vihar kjeklet
derehar kjeklet
dehar kjeklet
2. Preteritum (Fortid)
jegkjeklet
dukjeklet
hankjeklet
vikjeklet
derekjeklet
dekjeklet
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jeghadde kjeklet
duhadde kjeklet
hanhadde kjeklet
vihadde kjeklet
derehadde kjeklet
dehadde kjeklet
4a. Presens futurum
jegvil/skal kjekle
duvil/skal kjekle
hanvil/skal kjekle
vivil/skal kjekle
derevil/skal kjekle
devil/skal kjekle
11a. Preteritum futurum
jegvil/skal ha kjeklet
duvil/skal ha kjeklet
hanvil/skal ha kjeklet
vivil/skal ha kjeklet
derevil/skal ha kjeklet
devil/skal ha kjeklet
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jegville/skulle kjekle
duville/skulle kjekle
hanville/skulle kjekle
viville/skulle kjekle
dereville/skulle kjekle
deville/skulle kjekle
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jegville/skulle ha kjeklet
duville/skulle ha kjeklet
hanville/skulle ha kjeklet
viville/skulle ha kjeklet
dereville/skulle ha kjeklet
deville/skulle ha kjeklet
Imperativ
Bekreftende
dukjekl
viLa oss kjekle
derekjekl
Nektende
duikke kjekl! (kjekl ikke)
dereikke kjekl! (kjekl ikke)
Dine siste søk