Norsk-Engelsk oversettelse av kloakk

Oversettelse av ordet kloakk fra norsk til engelsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

kloakk på engelsk

kloakk
allmennsubst. sewer
Synonymer for kloakk
Avledede ord av kloakk
Liknende ord

 
 

Wiki
Kloakk kan bety: - Kloakk (avfallsprodukt) - Kloakk (zoologi) - Kloakksystem - Kildeseparering (kloakkløsning med splittet avløp).

Fler eksempler
1.Attpåtil skal første episode spilles inn i Londons kloakk, med viktorianske hvelv.
2.Hvorfor lukter det kloakk av Øverlandselven, spør en som bor i Blomsterkroken på Løkkeberg.
3.645 000, inkludert ferdig opparbeidet tomt, vei, vann og kloakk.
4.930 leiligheter på Skøyen vest har vannbåren fjernvarme fra kloakk via en varmeveksler.
5.Av de 805 byer i Polen har bare 364 kommunale renseanlegg for kloakk.
6.Avisen hevdet at Trondheim kommune helt siden midten av 1970tallet har sluppet urenset kloakk ut Trondheimsfjorden.
7.Bak dette begrep skjuler seg park, idrett, renhold, veier, vann og kloakk.
8.Bakgrunnen er at Oslo opparbeidet vann, vei og kloakk i forbindelse med en planlagt institusjonsutbygging.
9.Beboerne blir også tilbudt ny tomt i kommunen med gratis tilknytning til vann, kloakk osv.
10.Blant dem som fulgte vannverksjefens oppfordring til selv å prøve havnebassenget efter miljøvernoffensiven med kanalisering av hovedstadens kloakk til Slemmestad, var park og idrettsdirektør Jan Gulbrandsen, selv tidligere aktiv idrettsmann.
11.Blant eksemplene på slike kilder er industriell spillvarme, søppelforbrenning, varme fra kloakk og sjøvann, bevegelsesenergien i hav og vind samt geotermi / jordvarme (vann som føres ned i rør i en dybde av 4000 meter varmes opp til 80 grader).
12.Brus er ikke kloakk, fastslår Flekkefjord formannskap.
13.Både strøm og kloakk kan kobles til det offentlige nett dersom det er mulighet for det.
14.Da var vannet så dårlig at det luktet kloakk, og publikumsbesøket dalte raskt, får vi opplyst av Oslo Helseråd.
15.Dagbladet, som jeg pleide å kalle den åpne råk i norsk åndsliv, er nå en åpen kloakk hva førstesiden angår.
16.De baserer seg på å omdanne energi fra søppel, kloakk, elektrisitet eller olje.
17.De enorme kontorbyggene vi har fått i kommunen betaler så å si bare kloakk og renovasjonsavgift.
18.Deler av vannledningene - som omfatter rør for drikkevann, overvann (regnvann fra kummene) og spillvann (kloakk) - er i elendig forfatning.
19.Den ene fører en mengde som tilsvarer kloakk fra 100 000 personer (100 000 p.e.) ut i et dypvannsavløp med fin og grovrist.
20.Denne elven ble i løpet av 1950og 60årene en felleseuropeisk kloakk, et avløpsrør for verdens ledende kjemikonserner og for en industri som vokste i rekordtempo, og fisken ble borte.
21.Der det ikke er aktuelt med tilknytning til kommunal kloakk, kan det bare godkjennes privetløsning med biologiske toaletter basert på formuldingsprinsippet.
22.Dersom fylkesmannen synes ett sentralrenseanlegg er tilstrekkelig, legges forholdene til rette for nedlegging av Bekkelaget og overføring av all Oslos kloakk til VEAS på Bjerkås i Asker.
23.Det betyr en råtomtpris på 875 kroner pr. kvadratmeter efter at utgifter til vann og kloakk er trukket fra.
24.Det blir sannsynligvis plass til både ny barnehave, nye bevilgninger til idrettsanlegg og aldershjem, store utbedringer av kloakk og vannledninger - skole på Helset og annet.
25.Det bør samtidig understrekes at en rekke kommuner har operert med ganske store investeringer den siste tiden, bl.a. Oslo og kommuner som Asker og Bærum i forbindelse med det store kloakk og renseanlegget på Oslofjordens vestside.
26.Det dreier seg bl.a. om pålegg for skoleanlegg og vann, kloakk og renovasjon.
27.Det er ennå uvisst når Trondheims største åpne kloakk, Ladebekken, blir lagt i rør og renset.
28.Det er ikke tilfeldig at oppblomstringen av skadesakene er skjedd de siste årene, samtidig med at Oslo uthules av fjernvarme, kloakk, tunnelbane og andre byggeprosjekter.
29.Det skulle være innlysende at opparbeidelse av tomter og veier foruten anlegg av vei og kloakk krever helt andre uttellinger her.
30.Det som for menigmann virkelig er imponerende, er at råstoffet som brukes til å skaffe varme for en hel bydel, i dette tilfellet kloakk, kanskje bare holder en temperatur på 10 grader celsius, når det kommer til fjernvarmesentralen.
Dine siste søk