Norsk-Engelsk oversettelse av kolonialisme

Oversettelse av ordet kolonialisme fra norsk til engelsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

kolonialisme på engelsk

kolonialisme
allmennsubst. colonialism
Liknende ord

 
 

Wiki
Kolonialisme er en utvidelse av et lands suverenitet over territorier utenfor landets egne grenser ved etablering av en koloni. Kolonialisme kan dessuten referere til den ideologi som legitimerer og promoterer dette systemet. Som oftest vil formålet med kolonialismen være å skape bedre politiske eller økonomiske vilkår for kolonimakten gjennom herredømme over viktige naturressurser.

Fler eksempler
1.Ingen følelsesladede ord, ingen fordømmelse av kolonialisme og imperialisme.
2.Kritiske Afrikaeksperter betegner initiativet som en nykapitalistisk kolonialisme.
3.London var lei de årvisse anklager om kolonialisme, i FN og andre fora.
4.Overalt i verden lever kvinner som ydmyke under apartheid eller er slaver under kolonialisme.
5.Blant ismene som ramses opp under kapitelet om fred i utkastet til strategidokument, er imperialisme, kolonialisme, rasisme og terrorisme, samt apartheid, kjønnsdiskriminerg og nykolonialisme.
6.Britisk kolonialisme og rikdom i møte med indisk hverdag er et sentralt tema i" En reise til India".
7.Da Korea ble frigjort fra japansk kolonialisme ved den annen verdenskrigs slutt, overtok SovjetUnionen kontrollen av den nordlige del av landet, mens USA tok kontrollen over den sydlige delen.
8.En ny form for kolonialisme kan utvikle seg i skyggen av manglende internasjonalt samarbeide.
9.En paragraf i kapitlet om utvikling fordømte sionisme sammen med rasisme, imperialisme, kolonialisme osv.
10.Japanerne ga seg ut for å ville befri de asiatiske folkene fra kolonialisme.
11.Kvinnekonferansen i Nairobi vil vente med å ta endelig stilling til om sionisme skal fordømmes på like linje med for eksempel rasisme og kolonialisme.
12.Kvinner forstår også betydningen av sionisme, apartheid og kolonialisme.
13.Landet har ikke hatt kolonialisme, og det har vært spart for renessansens kongehus og den klassiske tidens hoffmiljøer som produserte politiske sjakkspillere.
14.Men sikkert er det at tragedien var et resultat av kollisjonen mellom britisk kolonialisme og indisk kultur - og av E.M. Forsters skrivekunst.
15.Og til tross for all økonomisk og kulturell dominans fikk den engelske kolonialisme stor betydning for indiske forfattere.
Dine siste søk