Norsk-Engelsk oversettelse av kolonisere

Oversettelse av ordet kolonisere fra norsk til engelsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

kolonisere på engelsk

kolonisere
allmennverb colonize
Fler eksempler
1.Derfor var det ikke noen plass i kibbutzfelles skapet for andre enn dem som skulle kolonisere landet for" nasjonen".
Liknende ord

 
 

kolonisere som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(Å) koloniserekoloniserendekolonisert
Indikativ
1. Presens
jegkoloniserer
dukoloniserer
hankoloniserer
vikoloniserer
derekoloniserer
dekoloniserer
8. Presens perfektum
jeghar kolonisert
duhar kolonisert
hanhar kolonisert
vihar kolonisert
derehar kolonisert
dehar kolonisert
2. Preteritum (Fortid)
jegkoloniserte
dukoloniserte
hankoloniserte
vikoloniserte
derekoloniserte
dekoloniserte
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jeghadde kolonisert
duhadde kolonisert
hanhadde kolonisert
vihadde kolonisert
derehadde kolonisert
dehadde kolonisert
4a. Presens futurum
jegvil/skal kolonisere
duvil/skal kolonisere
hanvil/skal kolonisere
vivil/skal kolonisere
derevil/skal kolonisere
devil/skal kolonisere
11a. Preteritum futurum
jegvil/skal ha kolonisert
duvil/skal ha kolonisert
hanvil/skal ha kolonisert
vivil/skal ha kolonisert
derevil/skal ha kolonisert
devil/skal ha kolonisert
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jegville/skulle kolonisere
duville/skulle kolonisere
hanville/skulle kolonisere
viville/skulle kolonisere
dereville/skulle kolonisere
deville/skulle kolonisere
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jegville/skulle ha kolonisert
duville/skulle ha kolonisert
hanville/skulle ha kolonisert
viville/skulle ha kolonisert
dereville/skulle ha kolonisert
deville/skulle ha kolonisert
Imperativ
Bekreftende
dukoloniser
viLa oss kolonisere
derekoloniser
Nektende
duikke koloniser! (koloniser ikke)
dereikke koloniser! (koloniser ikke)
Dine siste søk