Norsk-Engelsk oversettelse av kommentarer

Oversettelse av ordet kommentarer fra norsk til engelsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

kommentarer på engelsk

kommentarer
allmennsubst. comments
  kritikksubst. remarks, comments
Liknende ord

 
 

Fler eksempler
1.Det er ikke merkelig at man på dansk og gresk, og også på britisk, er kommet med negative kommentarer til Mitterrands utspill.
2.Ingen kommentarer fra dere !
3.Ny rekord i hykleri"," løgn" og" løftebrudd" er vanlig forekommende ord i overskrifter i sovjetiske reportasjer og kommentarer om amerikanske uttalelser.
4.Slik lød enkelte kommentarer efter at EFparlamentet nylig med overveldende flertall vedtok det såkalte Spinelliprosjekt om en europeisk politisk union.
5.Svalbard i verden" er en syntese mellom bilde og lyd gjennom bevisst klipping, uten kommentarer.
6.(I tillegg håper jeg selvfølgelig på at" de rette personer" i Oslo bystyre og ev. kommunen kommer med sine kommentarer senere).
7.Absolutt ingen kommentarer i så måte, ler kong Olav, hverken til Dem eller til noen annen !
8.Alt for ofte er pressen taus, den bringer ingen referater eller kommentarer.
9.Arbeiderbladets kommentarer til statsbudsjettet er så gallesure som de kan bli når man synes motparten har gjort godt arbeide.
10.Arbeiderpartiets kommentarer minner om mannen som svarte" økseskaft" som svar på spørsmål han trodde ble stillet.
11.Arbeiderpartiets kommentarer til budsjettet er en historie for seg.
12.Bare en sjelden gang kommer sinte kommentarer.
13.Både fra biskop Andreas Aarflot, som er i Budapest under generalforsamlingen i Det lutherske verdensforbund og fra Høvik Menighetsråd, er det kommet positive kommentarer til at saken nå er løst.
14.De siste fire årene er jeg blitt oppringt av lokalavisene med spørsmål om kommentarer til at finansrådmannen har foreslått musikkskolen nedlagt, sier Evy Ernsteen.
15.Den norske regjeringen var dengang raskt ute med kommentarer.
16.Den trenger ingen nærmere kommentarer, men taler for seg selv.
17.Det er ganske fantastisk at han hadde presise kommentarer til hver enkelt.
18.Det var helt nytt å få jobbe i studio med musikere og teknikere og få praktiske kommentarer til det jeg har gjort, sier han.
19.Dette forteller om den mest utstrakte bruk av oljepenger noen gang, og var en viktig årsak til at prisstigningen ikke ble lavere i 1983, sier Regjeringen i sine kommentarer.
20.En del av Deres kommentarer til kvinnenes rapport ville kunne karakteriseres som" typiske mannsargumenter", idet De ser på formen fremfor innholdet ?
21.Forøvrig ønsker jeg foreløbig ikke å gi noen kommentarer til det som er skjedd, sier han.
22.Han likte mine frekke, personlige kommentarer.
23.Hva er dine kommentarer til Hans Fredrik Dahls artikler i Dagbladet på bakgrunn av dette nye Quislingfunnet ?
24.I motsatt fall må ruteselskapene dekke merutgiftene ved takstøkninger eller produktivitetøkninger, heter det i Regjeringens kommentarer til Samferdselsdepartementets budsjett for 1985.
25.Ingen kommentarer, karene er dødstrette, lyder det fra personalsjef Arne Weden hos Sverre Ditlev Simonsen A / S. Det er fredag eftermiddag, og flyet fra London med fem av mannskapet fra" Vinland" ombord er nettopp landet på Fornebu.
26.Ingen kommentarer, var reaksjonen både fra president P. W. Bothas kontor og fra utenriksminister Pik Botha da de ble bedt av Aftenpostens medarbeider om en kommentar til kunngjøringen fra Oslo.
27.Ingen kommentarer.
28.Jeg forstår Karmøyfiskernes irritasjon over de begrensninger som de mener oljevirksomheten påfører fisket, men jeg har ingen kommentarer til den aksjonen de har satt seg i spissen for.
29.Jeg ga mine kommentarer til det å delta i en åpningsseremoni - da ser en ingenting av det som foregår - og jeg hjalp til med å kommentere landeveisrittene, fortalte Boucher som lengtet efter å snakke skøyter, og derfor inviterte Aftenposten på frokost.
30.Jeg har ennå ikke sett kommentarer til slik en bruk av logikk.
Dine siste søk