Norsk-Engelsk oversettelse av kondensator

Oversettelse av ordet kondensator fra norsk til engelsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

kondensator på engelsk

kondensator
elektrisitetsubst. condenser, capacitor
Liknende ord

 
 

Wiki
Kondensator har flere betydninger: - Kondensator er en elektrisk eller elektronisk komponent. - Kondensator er en komponent som ved hjelp av avkjøling omdanner gass til væske.

Fler eksempler
1.Det er en høyeffektspole og en kondensator plassert direkte på hver tennplugg.
2.En kondensator med isolasjonsstoffet PCB eksploderte i stasjonen i januar, og giftstoffer, såkalte dibenzofuraner, ble dannet.
3.En kondensator med stoffet PCB gikk varm og eksploderte.
4.Første nyttårsdag eksploderte en kondensator med stoffet PCB i Oslo Lysverkers innføringsstasjon.
5.Overingeniør Erling Teien ved Ringnes Bryggeri sier til Aftenposten at det oppstod en lekkasje i et rør i en kondensator i kjøleanlegget.
Dine siste søk