Norsk-Engelsk oversettelse av kontingent

Oversettelse av ordet kontingent fra norsk til engelsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

kontingent på engelsk

kontingent
allmenn? dues
Synonymer for kontingent
Avledede ord av kontingent
Liknende ord

 
 

Fler eksempler
1.Gro Harlem Brundtland har fortalt leserne at hun ikke har betalt kontingent til Lægeforeningen de siste to år, fordi hun er uenig i politikken.
2.Arbeidstagere som ikke har betalt kontingent, kan ikke komme til forbundet og presentere regningen efter at de er kommet opp i en konflikt, sier NandrupDahl.
3.Jeg vet om endel medlemsbedrifter som ved lokale forhandlinger har gitt sine ansatte lønnstillegg iår som mange ganger overstiger den samlede kontingent til N.A.F., sa Karby bl.a.
4.Mitt inntrykk er at flere er interessert i å gå over til oss, vi har blant annet en mye lavere kontingent enn N.AF.
5.Nå er det blitt så mange norske her nede at vi snart må begynne å kalle oss kontingent, sier Ingebrigtsen litt spøkefullt, men tilføyer at det foreløbig ikke er aktuelt for Norges vedkommende å tilby soldater til Sinaioperasjonen.
6.Ved hver kontingent trengs det tre leger, men vi har problemer med å fylle dette behovet.
7.Vi har dog intet imot at nærradiosendere får gaver, driver" fundraising" eller har medlemmer som betaler kontingent, fremholdt komiteformann Reiulf Steen igår kveld.
8.Vi skal nok klare oss uten de 1650 kronene fra Bodø, og forsåvidt betyr ikke den halve millionen som kommunene totalt bidrar med gjennom sin kontingent så overvettes mye for organisasjonens arbeide.
9.Andre inntektskilder er inngangspenger, kontingent (det koster fint lite å være medlem) og lotteri.
10.Arrangør er Oslo Handicapidrettslag, og foruten en sterk svensk kontingent stiller flere av de norske OLdeltagerne for å teste formen før avreisen til USA i neste uke.
11.At man får inn 400 mann ekstra i oktober og det samme antall i tillegg for første kontingent neste år er meget bra.
12.Bare et fåtall av ambassadens ansatte ble evakuert under den operasjon som gikk forut for ordren om en delvis tilbaketrekning av den amerikanske kontingent i den flernasjonale fredsstyrke.
13.Blankettene til dem som ikke hadde betalt kontingent på over tre år, lød ikke bare på 100 kroner i medlemsavgift for 1983, men i tillegg på et 1000 kroners gebyr.
14.Ca. 4000 industribedrifter som idag ikke står tilsluttet Industriforbundet, men som er med i N.A.F., må dessuten betale kontingent for den næringspolitiske og økonomiske service de får fra en fusjonert enhet.
15.DENNE høst skal en ny kontingent norske soldater sendes av gårde slik det har skjedd nærmest automatisk to ganger i året siden styrken ble opprettet i 1978.
16.De amerikanske rekognoseringsflyvninger over syrisk okkupert territorium fortsatte onsdag, og regjeringen har ingen planer om å trekke tilbake den amerikanske kontingent i den flernasjonale fredsstyrke.
17.De drepte var del av en kontingent på over 300 mann som hadde kommet fra det vestlige Afghanistan for å forsterke motstandsbevegelsens stillinger i dalen.
18.De siste amerikanske marinesoldater, som deltok i den amerikanska kontingent til den multinasjonale fredsstyrke i Libanon, ble tirsdag sendt med helikopter til amerikanske krigsskip i det østlige Middelhav.
19.De som anså seg for medlemmer, men som ikke hadde innbetalt kontingent.
20.De som anså seg for utmeldt, ved at de bevisst hadde unnlatt å betale kontingent og kanskje også gitt OBOS muntlig eller skriftlig utmelding.
21.Den" norske" kontingent til de olympiske vinterleker i Sarajevo er utvidet med en mann efter ekstraordinære foranstaltninger fra såvel den amerikanske kongress som president Ronald Reagan.
22.Den franske kontingent forbereder seg på det samme.
23.Den franske regjering kunngjorde mandag at den franske kontingent på 2000 mann i den flernasjonale styrken i Beirut vil bli redusert med ca. 500 mann, som vil bli overført til UNIFILstyrken i SydLibanon.
24.Den norske kontingent, som for tiden er på 857 mann, kostet Norge drøyt 180 millioner kroner ifjor, ca. halvparten - 92 millioner - finansieres over uhjelpsbudsjettet, mens resten belastes forsvarsbudsjettet.
25.Den årlige kontingent er satt så lavt som til 50 kroner, og ellers vil man satse på økonomisk tilskudd fra bedrifter og Forsvaret, såvel som frivillig innsats og dugnad fra enkeltpersoner og skoleklasser.
26.Derfor tillates langt mer utflagging enn tidligere, mot at Sjømannsforbundet får sin kontingent.
27.Dersom man skal gi råd til bedrifter om hvordan de skal drive sin virksomhet, bør man også selv så langt det er forenlig med en organisasjons karakter drive som en bedrift, dvs. at man tar betaling for utførte tjenester og service som ikke må gå inn i den medlemskapspakke man betaler for gjennom kontingent og avgift til organisasjonen.
28.Dessuten opplyser han at det uten videre ble overført kontingent fra Noemfo til NPTOF for åtteni medlemmer som hele tiden har stått i Noemfo.
29.Det er den foreløbige konklusjon efter at søknadene om å delta i neste kontingent er begynt å strømme inn, opplyser oberst Zacharias Backer i Infanteriregiment nr. 4.
30.Det er omkring 3000 som har søkt engasjement i en mulig ny kontingent men det er bare stillinger til ca. 500 i den norske bataljonen i SydLibanon.
Dine siste søk