Norsk-Engelsk oversettelse av kontrast

Oversettelse av ordet kontrast fra norsk til engelsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

kontrast på engelsk

kontrast
ulikhetsubst. dissimilarity, contrast
  jamførelsesubst. contrast
Synonymer for kontrast
Avledede ord av kontrast
Eksempler med oversettelse
La oss sette vår i kontrast til høst.
Liknende ord

 
 

Wiki
En kontrast er en forskjell mellom to idéer, objekter eller farger. En kontrast er en motsetning til noe annet. Eksempelvis har vi sort/hvitt, stor/liten, kommunisme/kapitalisme.

Fler eksempler
1.Fin kontrast mellom mykthardt, tøftsøtt.
2.Kunngjøringen om at det forelå en bombetrusel, syntes umiddelbart å stå i grell kontrast til disse" ord om håp og seier", som Aarvik uttrykte det.
3.Litt av en kontrast til Versailles hengende haver, overdådige springvann og storslagne fester.
4.Waltweben" ga god stemningsmessig kontrast, men fikk vel ikke i tilstrekkelig grad atmosfæren gjenskapt.
5.Beløpet står i grell kontrast til de oppgaver kommuner og fylker nå overhodet ikke kan makte, fremholdt fru Harlem Brundtland og listet i den forbindelse opp en rekke forhold.
6.De fylkeskommunale og kommunale tjenester er av den største betydning for oss, og kravene om bevilgninger fra lokalmiljøene står i sterk kontrast til enkelte partiers løfter om økede personlige skattelettelser.
7.Det er en skrikende kontrast at Børre Knudsen som hele tiden har stått på Kirkens syn er blitt fratatt sin statsstilling, mens Helge Hognestad som fornekter de vesentligste ting i kristendommen, kan få et statsstipendium.
8.Dette er i grov kontrast til det som hittil har vært en alminnelig erkjennelse i Norge, nemlig at oljevirksomheten er forbeholdt de store konsernene, fortsetter Rødland.
9.Dette står i grell kontrast til omfanget av promillekjøringen.
10.En hverdagssituasjon i sterk kontrast til alt det alvorsfylte som ellers preger våre media.
11.Fremskrittspartiets politikk står i skarp kontrast til alt vi står for.
12.I skyfritt vær kan man se de store byene, hvor lysene danner en imponerende kontrast mot den mørke bakgrunn.
13.Jeg vil også takke de politikere som i en årrekke har arbeidet for at den gamle husrekke mot Grønlands torv skal bevares som en fin kontrast til det nye Vaterland, sier Solberg.
14.Litt av en kontrast til Olsenbanden.
15.Men det vil vel uansett bli en stor kontrast til at man mellom klokken 17.00 om eftermiddagen og klokken 08.00 om morgenen kan ringe for en krone ?
16.Navnet Kontiki ble valgt fordi det skulle stå i kontrast til datateknikken og bli oppfattet som norsk på et amerikansk marked.
17.Utsettelsen står i grell kontrast til forsvarskomiteens sterke henstillinger til forsvarsministerens tidligere klare uttalelser i Stortinget om sakens høye prioritet og planlagt raske behandling, heter det i pressemeldingen fra Sjømilitære Samfund.
18.Adjektivene i diktet står i sterk kontrast til hverandre.
19.Aldri en dramatisk kontrast, men alltid harmoniseringer.
20.Angstmotivet gir han stadig kunstneriske uttrykk, den sterkes rett, brutaliteten som overmakt kan gi, opp mot den setter han ung, hensynsløs livsglede i spennende kontrast.
21.Annen avdeling åpnet med en efterlengtet kontrast av det mer friske slaget.
22.Arbeiderpartiets Guttorm Hansen og Einar Førde erklærte seg straks tilfreds med utenriksministerens ord, som de mente sto i kontrast til andre Høyrerepresentanters utfall mot Arbeiderpartiet i denne saken.
23.Barnens Bio Kontrast viser kvalitetsfilmer for barn rundt i Stockholm.
24.Benkow la for dagen en sosialpolitisk inntilling som passet ham godt, og sto i skarp kontrast til den hets som han hjemme i Bergen var vant til mot Høyres sosialpolitikk.
25.Bheonernes rike, det vanvittige i heksas ankomst hadde blitt sterkere hvis det hadde eksistert i en klarere kontrast til et realistisk skildret sted.
26.Båten står i sterk kontrast til den klassisk byggede trebåt efter Colin Archers 24 fots halvdekker fra 1901, bygget av Sydenden Slip & Trebåtbyggeri på Killingen i Oslo.
27.DERSOM kunst skapes som kontrast til ytre forhold, ja, som protest, kan man forstå at et geni som Shakespeare grodde frem i den søvndrukne provinsbyen StratfordonAvon.
28.De 35 deltagerlands nye forsøk på å finne frem til tillitsskapende tiltak for å trygge freden var en sterk kontrast til åpningen av gigantmøtet tidligere i vinter.
29.De er to vagabonderende skuespillere med hang til filosoferende livskunst, i sterk kontrast til sine meget borgerlige omgivelser, som nok var enda sterkere i 1871, da komedien ble skrevet, enn vi kan synes idag.
30.De fem, Kjell Gjerseth, Pål Hougen, PerAnders Rosenkvist, Arne Iversen og Ulf Andenæs, mener at utstillingens bilde av SovjetUnionen som en fredselskende nasjon står i skarp kontrast til sovjetisk adferd i det okkuperte Afghanistan.
Dine siste søk