Norsk-Engelsk oversettelse av kraftforbruk

Oversettelse av ordet kraftforbruk fra norsk til engelsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

kraftforbruk på engelsk

kraftforbruk
allmenn? power consumption
Synonymer for kraftforbruk
Liknende ord

 
 

Fler eksempler
1.Dermed ble det normale forholdet mellom kraftforbruk på langsider og i svinger forrykket, og rytmen i rundene dårlig.
2.Dessuten betyr energiøkonomisering i denne delen av industrien egentlig økt kraftforbruk, fordi man øker produksjonen så langt det er mulig.
3.Det ligger ikke langt fra rekorden fra to år tilbake, da sprengkulden i første uke av januar førte til et kraftforbruk på 1538 megawatt pr. time.
4.Det ser ut til at den elektrokjemiske og metallurgiske industri vil sette rekord i kraftforbruk i 1984.
5.Dette tilsvarer bortimot en tredjedel av landets samlede kraftforbruk, fremgår det av en pressemelding fra Landsforeningen for Elektrokjemisk og Elektrometallurgisk Industri.
6.På den ene side har vi et stigende kraftforbruk, mens andre mener forbruket kan dekkes opp gjennom enøktiltak.
7.Sprengkulda de siste dagene har ført til ny rekord i Norges kraftforbruk.
8.35 prosent av Smelteverkets kraftforbruk kommer fra tilfeldig kraft.
9.60 prosent av Oslos kraftforbruk dekkes idag av elektrisk kraft, 37 prosent av olje, tre prosent av fjernvarme og varmepumper og en liten del av kull og ved.
10.Direktør Wiedswang kan ellers opplyse at det alminnelige kraftforbruk i Norge (ikke medregnet kraftintensiv industri) fortsatt er stigende.
11.Men det stigende kraftforbruk skyldes også større almindelig forbruk.
12.Problemet for lysverkene er således at man ikke kan godta vekst og nyetableringer i Oslo som vil føre til et kraftforbruk ut over den garanterte produksjonen i lysverkenes egne anlegg og de faste leveringsavtaler fra andre energiverk.
13.Tallene er overaskende på bakgrunn av at så godt som hele det norske kraftforbruk dekkes av vannkraft, mens Danmark ikke har vannkraft og Sverige iår dekker halvparten av forbruket med kjernekraft.
Dine siste søk